I December 2019 gennemførte DSU en trivselsundersøgelse i blandt vores unge løbere i samarbejde med Københavns Universitet. De samlede resultater kan læses i rapporten…

  Skemaet kan benyttes som grundstøtte for afholdelse af medarbejdersamtaler. Skemaet skal ikke ses som et facit for den gode samtale, men kan benyttes som…

  Det følgende skitserer Dansk Skøjte Unions (DSU) generelle anbefalinger for fordelingen af istid.   Anbefalede prioriteringer iht. folkeoplysningsloven Anbefalingerne tager afsæt i folkeoplysningsloven[1]. DSU…

  Skatterådet har fastsat satser for skattefri godtgørelser for 2020 til frivillige. Ulønnede instruktører, trænere og ledere kan få skattefri omkostningsgodtgørelse for det arbejde, de…

Jura og rådgivning

  Det kan være en jungle at navigere rundt i alle de regler og krav, man er underlagt i foreningsdriften. Derfor har Danmarks Idrætsforbund (DIF)…