I forbindelse med International Judging System – IJS – er der en række officials poster, som alle er frivillige. Vi har bedt en række af DSU’s officials fortælle om deres baggrund og det hverv, som de bestrider i DSU. Læs her

Der er følgende typer af officals under DSU:

 

Beregner

Beregneren indgår i det tekniske panel og sikrer, at kunstskøjteløbernes konkurrenceplacering bliver udregnet og offentliggjort. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Kan f.eks. rekrutteres fra tidligere løbere evt. forældre eller bestyrelsesmedlemmer
 • Som udøvende beregner er det muligt selv at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man deltager ved
 • Skal være fyldt 18 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Rutine i brug af PC er en nødvendighed
 • Godt kendskab til fil håndtering incl. zip-filer
 • SKAL have sin egen Windows- computer til at installere ISUCalc på
 • Kendskab til skøjteløb en fordel, men ingen betingelse
 • Skal kunne bevare overblikket i stressede situationer under en konkurrence
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler

 

Data-Replay Operatør (DRO)

Data-replay-operatøren indgår i det tekniske panel. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Rekrutteres fra tidligere løbere og/eller trænere med godt kendskab til og erfaring med skøjteløb
 • Som udøvende DRO er det muligt selv at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man selv deltager i
 • Skal være fyldt 16 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Rutine i skøjteterminologi og de elementer, der udføres er en betingelse
 • Rutine i brug af PC er en nødvendighed, da en vis hastighed i indtastningerne er en absolut nødvendighed
 • Gode kommunikationsevner på engelsk
 • Skal være i stand til at arbejde i et team samt agere på anvisniger fra TC og TS under stressede forhold
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler

 

Dommer

Dommeren indgår i dommerpanelet og bedømmer kunstskøjteløbernes konkurrencepræstationer
 • Rekrutteres fra nuværende eller tidligere løbere
 • Ansøgere skal have bestået DSU’s  Basic 1
 • Skal være fyldt 16 år og ikke 50 år i kalenderåret for aspirantkursets afholdelse
 • Skal have stor viden om skøjteløb både med hensyn til det tekniske aspekt og programkomponenter
 • Gode kommunikationsevner på dansk
 • Skal kunne læse og forstå engelsk
 • Bestå test som led i uddannelsen
 • Underskrive og overholde de etiske regler
 • En dommer kan ikke dømme samme dag, som vedkommende selv konkurrerer

 

Overdommer

Overdommeren indgår i dommerpanelet, som bedømmer kunstskøjteløbernes konkurrencepræstationer

 

 • Rekrutteres fra mesterskabsdommere og internationale dommere
 • Skal have en stor viden om skøjteløb med hensyn til det tekniske aspekt og program komponenter
 • Gode kommunikationsevner på dansk og engelsk
 • Skal være i stand til at give ordre og arbejde i et team samt med myndig adfærd træffe afgørende beslutninger under stressede forhold
 • Underskrive og overholde de etiske regler

 

Teknisk Controller (TC)

Den tekniske controller indgår i det tekniske panel og arbejder tæt sammen med den tekniske specialist. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt

 

 • Kan rekrutteres fra mesterskabsdommere, internationale dommer, ISU dommere
 • Må ikke være fyldt 70 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Skal have en stor viden om skøjteløb med hensyn til det tekniske aspekt
 • Gode kommunikationsevner på engelsk
 • Skal være i stand til at arbejde i et team, styre en dialog samt med myndig adfærd træffe afgørende beslutninger under stressede forhold
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med seminar og underskrive og overholde de etiske regler

 

Teknisk Specialist (TS)

Den tekniske specialist indgår i det tekniske panel og arbejder tæt sammen med den tekniske controller. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt

 

 • Rekrutteres fra tidligere løbere og/eller trænere
 • Ansøgere skal have bestået DSU’s Basic 1
 • Som udøvende TS er det muligt at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man selv deltager i
 • Skal være fyldt 16 år og ikke 70 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Skal have stor viden om skøjteløb med hensyn til det tekniske aspekt
 • Gode kommunikationsevner på engelsk
 • Skal være i stand til at arbejde i et team og med myndig adfærd træffe afgørende beslutninger under stressede forhold
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler
 • En TS kan ikke dømme samme dag, som vedkommende selv konkurrerer

 

Videokameraoperatør og -tekniker

Videokameraopratøren indgår i det tekniske panel og optager kunstkøjteløbernes konkurrencepræstationer til brug for dommerpanelet. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Tekniker og video operatører kan rekrutteres blandt alle IT-interesserede
 • Skal være fyldt 18 år når uddannelsen påbegyndes
 • Kendskab til skøjtesporten en fordel, men ingen betingelse
 • Godt kendskab til betjening af videokamera er en fordel
 • Godt kendskab til IT er en stor fordel (kabler, hardware etc.)
 • Skal kunne bevare overblikket i stressede situationer under en konkurrence
 • Bestå praktisk test i forbindelse med konkurrence og underskrive og overholde de etiske regler

 

Tekniker

 • Interesse for IT og video er en stor fordel