I forbindelse med International Judging System – IJS – er der en række officials poster, som alle er frivillige. Vi har bedt en række af DSU’s officials fortælle om deres baggrund og det hverv, som de bestrider i DSU. Læs her

Der er følgende typer af officals under DSU:

 

Beregner

Beregneren indgår i det tekniske panel og sikrer, at kunstskøjteløbernes konkurrenceplacering bliver udregnet og offentliggjort. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Kan f.eks. rekrutteres fra tidligere løbere evt. forældre eller bestyrelsesmedlemmer
 • Som udøvende beregner er det muligt selv at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man deltager ved
 • Skal være fyldt 18 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Rutine i brug af PC er en nødvendighed
 • Godt kendskab til fil håndtering incl. zip-filer
 • SKAL have sin egen Windows- computer til at installere ISUCalc på
 • Kendskab til skøjteløb en fordel, men ingen betingelse
 • Skal kunne bevare overblikket i stressede situationer under en konkurrence
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler

 

Data-Replay Operatør (DRO)

Data-replay-operatøren indgår i det tekniske panel. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Rekrutteres fra tidligere løbere og/eller trænere med godt kendskab til og erfaring med skøjteløb
 • Som udøvende DRO er det muligt selv at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man selv deltager i
 • Skal være fyldt 16 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Rutine i skøjteterminologi og de elementer, der udføres er en betingelse
 • Rutine i brug af PC er en nødvendighed, da en vis hastighed i indtastningerne er en absolut nødvendighed
 • Gode kommunikationsevner på engelsk
 • Skal være i stand til at arbejde i et team samt agere på anvisniger fra TC og TS under stressede forhold
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler

 

Dommer

Dommeren indgår i dommerpanelet og bedømmer kunstskøjteløbernes konkurrencepræstationer
 • Rekrutteres fra nuværende eller tidligere løbere
 • Ansøgere skal have bestået DSU’s  Basic 1
 • Skal være fyldt 16 år og ikke 50 år i kalenderåret for aspirantkursets afholdelse
 • Skal have stor viden om skøjteløb både med hensyn til det tekniske aspekt og programkomponenter
 • Gode kommunikationsevner på dansk
 • Skal kunne læse og forstå engelsk
 • Bestå test som led i uddannelsen
 • Underskrive og overholde de etiske regler
 • En dommer kan ikke dømme samme dag, som vedkommende selv konkurrerer

 

Overdommer

Overdommeren indgår i dommerpanelet, som bedømmer kunstskøjteløbernes konkurrencepræstationer

 

 • Rekrutteres fra mesterskabsdommere og internationale dommere
 • Skal have en stor viden om skøjteløb med hensyn til det tekniske aspekt og program komponenter
 • Gode kommunikationsevner på dansk og engelsk
 • Skal være i stand til at give ordre og arbejde i et team samt med myndig adfærd træffe afgørende beslutninger under stressede forhold
 • Underskrive og overholde de etiske regler

 

Teknisk Controller (TC)

Den tekniske controller indgår i det tekniske panel og arbejder tæt sammen med den tekniske specialist. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt

 

 

Teknisk Specialist (TS)

Den tekniske specialist indgår i det tekniske panel og arbejder tæt sammen med den tekniske controller. Sammen med dommerpanelet sørger det tekniske panel for, at kunstskøjteløberne kan få deres konkurrencepræstationer bedømt

 

 • Rekrutteres fra tidligere løbere og/eller trænere
 • Ansøgere skal have bestået DSU’s Basic 1
 • Som udøvende TS er det muligt at løbe i K-rækkerne, men man må ikke sidde i panelet ved de konkurrencer man selv deltager i
 • Skal være fyldt 16 år og ikke 70 år i kalenderåret for seminarets afholdelse
 • Skal have stor viden om skøjteløb med hensyn til det tekniske aspekt
 • Gode kommunikationsevner på engelsk
 • Skal være i stand til at arbejde i et team og med myndig adfærd træffe afgørende beslutninger under stressede forhold
 • Bestå skriftlig eksamen i forbindelse med IJS seminar og underskrive og overholde de etiske regler
 • En TS kan ikke dømme samme dag, som vedkommende selv konkurrerer

 

Videokameraoperatør og -tekniker

Videokameraopratøren indgår i det tekniske panel og optager kunstkøjteløbernes konkurrencepræstationer til brug for dommerpanelet. Arbejdet foregår ved isen

 

 • Tekniker og video operatører kan rekrutteres blandt alle IT-interesserede
 • Skal være fyldt 18 år når uddannelsen påbegyndes
 • Kendskab til skøjtesporten en fordel, men ingen betingelse
 • Godt kendskab til betjening af videokamera er en fordel
 • Godt kendskab til IT er en stor fordel (kabler, hardware etc.)
 • Skal kunne bevare overblikket i stressede situationer under en konkurrence
 • Bestå praktisk test i forbindelse med konkurrence og underskrive og overholde de etiske regler

 

Tekniker