Dansk Skøjte Union ønsker at anerkende de mange gode kræfter, der driver dansk skøjte sport. Det skal være sjovt og lærerigt at løbe på skøjter med mulighed for at udvikle sig, og det er de frivillige kræfter i klubberne og DSU, der skaber de gode rammer og mulighederne herfor. DSU har derfor indstiftet ’Blangsted-prisen’, der skal være med til at skabe opmærksomhed omkring den store indsats og give anerkendelse til en person indenfor sporten en gang årlig.   FUNDATS Medlemmer af bestyrelserne i klubberne under DSU, medlemmer af DSU’s udvalg samt alle officials under DSU kan indstille en frivillig inden for sporten, der yder en stor indsats. Det kan være ydelser som:
  • En mangeårig indsats som frivillig i DSU
  • En ekstraordinær og bemærkelsesværdig frivillig indsats
  • Et fremtrædende arbejde af idrætslig eller organisatorisk art
  • En særlig indsats for klubbens eller unionens sociale liv
  INDSTILLING Indstillinger til Blangsted- prisen skal indeholde:
  • Navn
  • Klub/Udvalg/Official
  • Begrundelse
  • Dine kontaktinformationer
Indstillinger indsendes til DSU’s kontor på office@danskate.dk, mrk. Blangsted-prisen, senest den 30. maj. Prisen uddeles hvert år på årets repræsentantskabsmøde.   BAGGRUND Blangsted-prisen er opkaldt efter Ingelise Blangsted, der har udmærket sig med 50 år som frivillig i Dansk Skøjte Union. Ingelise Blangsted tog dommeruddannelsen i 1968, hvor hun med de tunge dommerkasser om halsen dømte efter 6.0-systemet, nogle gange op til 9 timer på en dag ude på selve isen. I 1980 blev Ingelise Blangsted også international dommer, og kvalificerede sig gennem årene til at være blandt de første danskere til at dømme EM, VM og OL. Ingelise Blangsted har dømt OL i Albertville i 1992 og i Salt Lake City i 2002, samt utallige internationale og danske konkurrencer. Ingelise har også lagt tusindvis af frivillige timer i unionen med sin dommerviden, erfaring og internationale kontakter,  hvor hun begyndte i 1982 som udvalgsmedlem i Kunstløbsudvalget, senere i 1997-2002  og  i 2013-2018 var Ingelise Blangsted formand for unionen. Derudover har Ingelise Blangsted være formand og medlem af både Teknisk Udvalg og Eliteudvalget i en meget lang årrække, og hun besidder stadig en post i Eliteudvalget.. Blangsted-prisen indstiftes i juni 2018, hvor den blev udleveret første gang til netop Ingelise Blangsted.

Prisen er givet til: