På denne side kan du læse nærmere om, hvad sekretariatet i Dansk Skøjte Union kan hjælpe jer som klubbestyrelse med. 

Årshjul for klubber

Klubtilknytning

Rekruttering af trænere

Klubudvikling