Den kommende strategiproces

I foråret 2024 arbejdes der i unionen for at skabe en stærk udviklingsstrategi for Dansk Skøjte Union, som skal gælde i perioden 2026-2030. Strategien skal afspejle vores hverdag i sporten og sigte efter at løfte unionen som hele.

Nyheder

Nyt initiativpulje projekt i unionen

Dansk Skøjte Union har ansøgt om og nu modtaget en bevilling fra DIF’s Initiativpulje på kr. 402.600 til et nyt trivselsprojekt i unionen. Trivselsprojektet vil foregå i tæt samarbejde...

Hvor kan jeg skøjte?