Den kommende strategiproces

I foråret 2024 arbejdes der i unionen for at skabe en stærk udviklingsstrategi for Dansk Skøjte Union, som skal gælde i perioden 2026-2030. Strategien skal afspejle vores hverdag i sporten og sigte efter at løfte unionen som hele.

Nyheder

Rekordstort medlemstal

Nu er de nye medlemstal for 2023 klar, og vi har – endnu en gang – sprængt alle rammer for udviklingen i medlemstallene inden for skøjtesporten! Vi er gået...

Hvor kan jeg skøjte?