Amatør- og Ordensudvalg

Et eksternt udvalg under Idrættens Kompetence Center (IKC) varetager funktionen som DSU’s Amatør- og Ordensudvalg. Henvendelse om en klage til Amatør- og Ordensudvalget skal ske til office@danskate.dk. Afgørelser truffet af Amatør- og Ordensudvalget kan indbringes for DIF’s Appelinstans inden 4 uger fra modtagelsen af afgørelsen. DSU’s repræsentantskab skal hvert år vedtage, om det for den kommende sæson skal være et internt eller et eksternt udvalg.

Aktivitetsudvalget 

Bettina Johansen

Bettina Johansen

Formand

Sanne Colmor Jepsen

Sanne Colmor Jepsen

Medlem

Tanja Lykke Møller

Tanja Lykke Møller

Medlem

Camilla Gosvig Thomsen

Camilla Gosvig Thomsen

Medlem

Eliteudvalget

Svea Lund

Svea Lund

Formand

Ingelise Blangsted

Ingelise Blangsted

Medlem

Josephine Kærsgaard

Josephine Kærsgaard

Medlem

Christine Hestbech

Christine Hestbech

Medlem

 FunSkate Udvalget

Astrid Uttenreitter

Astrid Uttenreitter

Formand

Camilla Lyngsø

Camilla Lyngsø

Medlem

Per Andreas

Per Andreas

Medlem

Desirée Skov Lauridsen

Desirée Skov Lauridsen

Medlem

Jonas Benjamin Rose Aldous

Jonas Benjamin Rose Aldous

Medlem

Louise Wassard Stielund

Louise Wassard Stielund

Medlem

Teknisk Udvalg

Christina Wassard

Christina Wassard

Formand

Julia Sandsten

Julia Sandsten

Medlem

Jesper Holkjær Gormsen

Jesper Holkjær Gormsen

Medlem

Vivian Letholm

Vivian Letholm

Medlem

Nanna Jiang Hansen

Nanna Jiang Hansen

Medlem

Ludovica Gandini

Ludovica Gandini

Medlem

Danse Udvalget

Karenmai Dalgaard Pedersen

Karenmai Dalgaard Pedersen

Formand

Heidi Sauer

Heidi Sauer

medlem

Sanne Colmor Jepsen

Sanne Colmor Jepsen

Medlem

Hurtigløbsudvalget 

Gert Lindenskov

Gert Lindenskov

Formand

Henk Roelofs Christensen

Henk Roelofs Christensen

Medlem

Lars Schmidt

Lars Schmidt

Medlem

Mariann Vasbo

Mariann Vasbo

Medlem