Medlemmer, der har gjort en særlig indsats for skøjtesporten i Danmark, kan af Repræsentantskabet udpeges som æresmedlem af Dansk Skøjte Union. Følgende medlemmer har gjort sig fortjent til denne udmærkelse:

Børge Andersen • Erik Heidmann • Finn Olsen • Linda Petersen • Kurt Stille • Kurt Poulsen • Vivi Poulsen • Jonna Andersen • Ingelise Blangsted • Finn Wehner