Licensen gælder for én sæson ad gangen, og skal fornyes hvert år. Dette er løberens eget ansvar og licensen købes online her.

Som licensløber er man med til at betale for:

  • Registrering af resultater
  • Uddannelse af nye samt videreuddannelse af eksisterende officials, f.eks. dommere og tekniske paneler m.m.
  • Opdatering og videreudvikling af reglementer
  • Opdatering og videreudvikling af mærkeprøver og konkurrence
  • Koordinering af arrangementer på landsplan
  • Medlemskab af DIF’s kollektive forsikring

 

Ved klubskifte: Ønsker en løber at skifte klub, skal den klub som løberen fraflytter meddele klubskiftet til Unionens kontor pr mail. Den klub, en løber ønsker at være startberettiget for, har pligt til at sikre, at registreringen er i overensstemmelse hermed. I forbindelse med køb af ny licens meddeler løberen ligeledes klubskiftet i licenssystemet. Er løberen allerede i besiddelse af en aktiv licens ved klubskifte meddeles Unionens kontor herom. Kontoret vil hermed registrere klubskiftet i licenssystemet. Klubskiftet registreres kun efter begge parters tilkendegivelse (fraflyttende klub og løber) Licensen gælder for én sæson ad gangen, og skal fornyes hvert år. Dette er løberens eget ansvar og gøres elektronisk.

 

Navigation