Ved DSUs konkurrencer bliver løberne bedømt efter IJS-systemet.

Det tekniske panel

Det tekniske panel består af den tekniske controller, den tekniske specialist, den assisterende tekniske specialist, dataoperatøren og replayoperatøren. Den tekniske controller og de tekniske specialister identificerer de elementer, der udføres af løberen. Dataoperatøren assisterer den tekniske controller og de tekniske specialister ved at føre de identificerede elementer ind i computersystemet. Replayoperatøren opererer et slowmotion videoreplaysystem, der støtter den tekniske controller og de tekniske specialister i identifikationen af de udførte elementer.

Den tekniske specialist – assisteret af den assisterende tekniske specialist – identificerer og kalder alle de udførte elementer samt levels på pirouetter og trinserier. Den tekniske specialist identificerer ligeledes ulovlige elementer og fald. Den tekniske controller fører tilsyn med de tekniske specialister og dataoperatøren og foreslår rettelser – hvis nødvendigt – der respekterer de udførte elementer og levels identificeret af de tekniske specialister. Dog gælder, at hvis begge tekniske specialister er uenige med den af controlleren foreslåede rettelse, bevares den oprindelige beslutning taget af de tekniske specialister. Hvis den tekniske specialist og den assisterende tekniske specialist er uenige om et element eller et level er det den tekniske controllers beslutning, der er den afgørende. Ligeledes godkender og retter den tekniske controller identifikationen af ulovlige elementer og fald.

Dommerne

Dommernes opgave består i at bedømme kvaliteten af ethvert element samt kvaliteten af programkomponenterne. Deres bedømmelse er baseret på specifikke kriterier for hvert element, hvilket giver en omfattende vurdering af hver løbers færdigheder. En dommer skal ikke sammenligne løberne direkte med hinanden, hvilket tillader hver dommer at fokusere på kvaliteten af de udførte elementer og programkomponenterne. Pointene føres ind i systemet gennem en touch screen. Dommerne kan se reviews af de udførte elementer i normal hastighed.

Hvis der er mange dommere i panelet, vil der for hvert element eller programkomponent blive fjernet den højeste og den laveste pointgivning, og derefter udregnes et gennemsnit af de tilbageblevne point.

Den tekniske score

Hvert element tilskrives en base value, der baseres på elementets sværhedsgrad og level. Dommerne bedømmer hvert elements grade of execution (GOE), der pålægges eller fratrækkes elementets base value. Når en løber udfører et element, identificeres dette af det tekniske panel, og navnet på det udførte element listes øjeblikkeligt på dommernes skærme. Dommerne tilskriver hver især en GOE på en skala fra +3 til -3 med intervaller på 1. Summen af elementernes base values pålagt eller fratrukket gennemsnittet af dommernes GOE giver den tekniske score.

Program komponentscore

Ud over den tekniske score giver dommerne point for hver programkomponent på en skala fra 0,25 til 10 med intervaller på 0,25. Programkomponenterne består af; skating skills, transitions, performance/execution, choreography/composition samt interpretation. Dommerpanelets score for hver programkomponent ganges med en vægtningsfaktor.

Den totale score

Den samlede score udregnes som summen af den tekniske score og programkomponentscoren og fratrækkes herefter eventuelle fradrag som f.eks. fald. Den summerede score for kort program og langt program udgør løberens samlede total score. Løberen med den højeste samlede totale score vinder konkurrencen.