Repræsentantskabet består af indtil to repræsentanter for hver medlemsforening samt Dansk Skøjte Unions bestyrelse og formændene for de stående udvalg.

Alle repræsentantskabets medlemmer har taleret ved repræsentantskabsmødet. Det samme har indbudte æres- og udvalgsmedlemmer.

Stemmeret har alene foreningernes repræsentanter. Hver forening råder ved afstemninger, også hvis foreningen kun er repræsenteret ved et medlem, over følgende antal stemmer:

Se Dansk Skøjte Unions Love for flere oplysninger om repræsentantskabet.