Repræsentantskabet består af indtil to repræsentanter for hver medlemsforening samt Dansk Skøjte Unions bestyrelse og formændene for de stående udvalg.

Alle repræsentantskabets medlemmer har taleret ved repræsentantskabsmødet. Det samme har indbudte æres- og udvalgsmedlemmer.

Stemmeret har alene foreningernes repræsentanter. Hver forening råder ved afstemninger over to stemmer – også hvis foreningen kun er repræsenteret ved en person.

Se Dansk Skøjte Unions Love for flere oplysninger om repræsentantskabet.