Hold-i-Hånd kursus er det første trænerkursus, man kan tage under Dansk Skøjte Union.

For at deltage i kurset skal man være fyldt 12 år. Næste Hold-i-Hånd kurser følger her:

 

VEST

Søndag den 13. september 2020 kl. 10.00–15.00 i Odense

I kan finde invitationen her

Tilmelding skal ske her – sidste frist for tilmelding er mandag d. 7. september 2020.

Pris : kr. 250

 

ØST

Søndag den 20. september 2020 kl. 10.00-15.00 i Hørsholm

I kan finde invitationen her

Tilmelding skal ske her – sidste frist for tilmelding er fredag d. 11. september 2020.

Pris : kr. 250

 

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

Kurser for sæson 2020/21 følger.

 

Træner 1 (Hjælpetræner) – DIF-del

E-LÆRING OG KURSUSDAG

Træner 1 – e-læring (inden kursusdagen):
Dækker: Idrætsskader – nej tak! Børn og unges udvikling. Træningslære. Trænerrollen.

E-læringskurserne skal være afsluttet før kursusdagen.

Træner 1 – kursusdag
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne, Børn og unges udvikling, Træningslære og Trænerrollen.

Tid og sted for kursusdagen:

Århus
Idrætshøjskolen i Århus
Vejlby Centervej 54
8240 Risskov
Tid: Lørdag den 26. september 2020 kl. 09.00-18.00

eller

Brøndby
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby
Tid: Søndag den 27. september 2020 kl. 09.00-18.00

Pris 1.750 kr. pr. deltager, inkl. forplejning

DIFs præsentation samt kursusdatoer for DIF-dele ved de forskellige uddannelser kan læses her

I kan finde invitationen her

Tilmelding skal ske her og sidste frist for tilmelding er d. 23. august 2020.

Kurser for sæson 2020/21 følger.

Træner 2 (Klubtræner) – DIF-del

Træner 2 – e-læring (inden kursusdagen):
Dækker: Teknisk træning, bevægelsesanalyse, fysiologi, træningsmiljø, idrætsskader.

E-læringskurserne skal være afsluttet før kursusdagen.

Træner 2 – kursusdage over to weekender:
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne tekniktræning, funktionel anatomi og biomekanik, fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Dato:
1. weekend: 31. oktober – 1. november 2020
og
2. weekend: 28. – 29. november 2020

Tid:
Lørdage: kl. 09.00-18.00
Søndage: kl. 09.00-18.00

Sted:
Brøndby
Idrættens Hus
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Pris:
Kr. 5.495 pr. deltager, inkl. forplejning, ekskl. overnatning (et helt forløb over to weekender)
500 kr. i tillæg pr. overnatning pr. deltager

DIFs præsentation samt kursusdatoer for DIF-dele ved de forskellige uddannelser kan læses her

I kan finde invitationen her

Tilmelding skal ske her og sidste frist for tilmelding er d. 23. august

Diplomtræneruddannelsen er overbygningen til Træner 2 (Klubtræneruddannelsen) og er et længerevarende uddannelsesforløb, hvor der undervises i følgende fag:

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og ATK

Der er to uddannelsesspor:

Ordinært forløb: Uddannelsen tager 1½ år og er bygget op omkring tre blokke, hvor der på hver blok er tre moduler. Mellem hvert modul er der ca. 4 uger, hvilket giver dig større mulighed for at fordybe dig i det enkelte fag. Efter hvert endt blok skal du lave en skriftlige opgave, som danner rammerne for den mundtlig eksamen. Undervisningsdagene starter kl. 8:30 og slutter kl. 16:30, dog er der to fredage, hvor undervisningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 21:00. Fordelen ved det ordinære forløb er, at du over et længere forløb kan kompetence udvikle dig og styrke din træner-profil. Det at uddannelsen er lagt i weekender fordelt over 1½ år gør det mere fleksibelt i en hverdag, hvor du evt. har et primært erhverv udover trænerjobbet, og hvor du ønsker at udvikle dig inden for den idræt som du brænder så meget for.

Turbo forløbTurbo forløbet tager ca. seks måneder. Turbo forløbet henvender sig primært til de trænere, som har trænergerningen som et af sine primære hverv f.eks. som fuldtidstræner. Niveauet på disse hold er som regel lidt højere end på et ordinært hold, da turboholdene ofte består af trænere, som har en dyb og bred erfaring indenfor deres felt som træner. Turbo forløbet er et komprimeret forløb over 3 x 6 sammenhængende dage, hvor der undervises fra 8.30 til 18:00 fra mandag til lørdag. Der forventes en del af trænerne, da de skal være godt forberedt til hver blok. Der er en del læsning, div. opgaveløsninger, refleksioner, intensive undervisningsdage samt en eksamensopgave, som skal afleveres efter hver blok, hvor træneren efterfølgende skal op til en mundlig eksamen, og forsvare sin skriftlige eksamensopgave.

Læs mere her: https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/dif-s-diplomuddannelse

Idrættens Træner Akademi er DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse og er overbygningen til diplomtræneruddannelsen (DIF træner 3).

 

Læs mere her ang. sidste sæsons Akademi: https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/idraettens-s-traener-s-akademi

Unionen arrangerer et weekendseminar for FunSkate bedømmere – nye og eksisterende – én gang årligt. Kontakt FunSkate Udvalget på funskate@danskate.dk for at høre nærmere .

Uddannelse af:

– Dommere

– Teknisk Panel

– Beregnere og Teknikere

Planlægges og afholdes individuelt i løbet af sæsonen. Desuden opdatering ved det årlige IJS seminar.

Der vil pga. Covid-19 desværre ikke blive uddannet nye dommere i sæsonen 2020/21.

DIF har flere kursustilbud til foreninger, der ønsker at udvikle foreningen generelt samt dets ledere og bestyrelsesmedlemmer.

 

Læs mere her: http://www.dif.dk/da/foreningsliv/uddannelse og kontakt gerne DSU på office@danskate.dk for en efterfølgende snak.

Der blev den 8.-9. august 2020 afholdt ATK kursus ved DIF instruktør Mads Wied. Videoptagelse vil snarest blive lagt tilgængelig her.

 

Formål
Det overordnede formål med kurset var at give klubbestyrelser, ansvarlige trænere, udvalg, DSU’s bestyrelse og ansatte i unionen et fælles sprog og en fælles viden om ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept), hvad vi får ud af at træne efter ATK-principperne og mulighed for at spare med andre om ideer.

Deltagere
To personer fra alle landets bestyrelser samt en trænerrepræsentant.

Tid
Weekenden lørdag d. 8. august kl. 10-18 og søndag d. 9. august 2020 kl. 10-17.

Sted
Idrættens Hus i Brøndby
Konferencelokalet “Gunnar Nu”
Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

Økonomi
Det er gratis at deltage i kurset. DSU betaler kursusgebyr samt morgenkaffe/croissant, frokost og eftermiddagskaffe/kage begge dage samt middag lørdag aften. Deltagerne sørger selv for transport og overnatning, som ikke er inkl.

Program

Lørdag
10-11: Introduktion til weekenden
11-13: ATK-kursus v/Mads Wied, instruktør fra DIF
13-14: Frokost
14-18: ATK-kursus v/Mads Wied

Søndag
10-12: ATK-kursus v/Mads Wied
12-13: Frokost
13-15: ATK-kursus v/Mads Wied
15-17: Erfaringer med ATK i praksis v/Bo Ømosegaard, Talentudviklingschef Badminton Danmark

I kan finde invitationen her

Tilmelding skal ske her og sidste frist for tilmelding er onsdag d. 1. juli 2020