DSU Hold-i-Hånd kursus er det første trænerkursus, man kan tage under Dansk Skøjte Union. For at deltage i kurset skal man være fyldt 12 år.

Datoer for Hold-i-Hånd kurset for sæsonen 2022/23 følger snarest.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

DSU træner 1 består af en kursusweekend samt et online 3 timers opfølgningskursus.

DSU Træner 1 har følgende indhold:

1.   Trænerrollen
2.   Kommunikation og feedback
3.   Motivation og pædagogiske overvejelser
4.   Skader
5.   Træningsplanlægning
6.   Grundlæggende skøjteteknik
7.   Aktiviteter på is
8.   Aktiviteter og fokuspunkter for off-ice
9.   Basic 1
10. Træningsvariationer
11. Undervisningsprincipper
12. Programplanlægning på Funskateniveau
14. Solodans

Alderskrav: 14 år.

Kursuspris: kr. 2.000, inkl. forplejning.

 

Datoer for DSU Træner 1 i sæsonen 2022/23 følger snarest.

Tilmelding sker her: (link følger)

 

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

DIF Træner 1 

E-LÆRING + 1 KURSUSDAG

Træner 1 – e-læring (inden kursusdagen):
Dækker: Idrætsskader – nej tak! Børn og unges udvikling. Træningslære. Trænerrollen.

E-læringskurserne skal være afsluttet før kursusdagen.

Træner 1 – kursusdag
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne, Børn og unges udvikling, Træningslære og Trænerrollen

Alderskrav: 16 år.

Kursuspris, inkl. forplejning: kr. 1.750.

 

Datoer for DIF Træner 1 i sæsonen 2022/23:

– 17. september 2022 kl. 09.00 – 18.00 i Brøndby

– 24. september 2022 kl. 09.00 – 18.00 i Århus

Tilmelding sker her: https://www.conferencemanager.dk/dift1ef2022

Tilmeldingsfrist: gerne hurtigst muligt (først-til-mølle-princippet) og senest den 8. august 2022.

 

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

På DSU Træner 2 får kursisterne konkret viden og redskaber til at udvikle både sig selv som skøjtetræner og personligt samt de træningsmiljøer, de er en del af enten som ansvarlig træner eller en del af et større trænerteam.

Uddannelsen har fokus på ATK i praksis, feedback, kommunikation, coaching, lederrollen, træningslære, tekniske elementer, koreografi, musikforståelse, dommersystem, teknisk udstyr, solodans, skades-håndtering m.m. og består af:

  • DSU Træner 2 – Modul 1
  • Case-forløb på 10 undervisningstimer i egen eller anden klub (uddybende detaljer følger senere)
  • DSU Træner 2 – Modul 2, inkl. præsentation af case-forløb

Alderskrav: 17 år.

Datoer for DSU Træner 2 i sæsonen 2022/23 følger snarest.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

DIF Træner 2

E-LÆRING OG KURSUSDAGE

Træner 2 e-læring
• Teknisk træning
• Bevægelsesanalyse
• Fysiologi
• Træningsmiljø
• Idrætsskader

E-læringsmodulerne skal være afsluttet før første kursusdag.

Træner 2 kursusdage
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne tekniktræning, funktionel anatomi og biomekanik,
fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Deltagerkrav: Være fyldt 18 år og have bestået DSU og DIF Træner 1.

Kursuspris, inkl. forplejning (excl. overnatning): kr. 5.495.

 

Datoer for DIF Træner 2, der afholdes i Brøndby over 2 weekender:

– 29.-30. oktober 2022

– 19.-20. november 2022

Tilmelding sker her: https://www.conferencemanager.dk/dif2ef2022

Tilmeldingsfrist: gerne hurtigst muligt (først-til-mølle-princippet) og senest den 8. august 2022.

 

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

Kursuspris, inkl. forplejning: kr. 1.750

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

Diplomtræneruddannelsen er overbygningen til Træner 2 og er et længerevarende uddannelsesforløb, hvor der undervises i følgende fag:

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og ATK

Der er to uddannelsesspor:

Ordinært forløb: Uddannelsen tager 1½ år og er bygget op omkring tre blokke, hvor der på hver blok er tre moduler. Mellem hvert modul er der ca. 4 uger, hvilket giver dig større mulighed for at fordybe dig i det enkelte fag. Efter hvert endt blok skal du lave en skriftlige opgave, som danner rammerne for den mundtlig eksamen. Undervisningsdagene starter kl. 8:30 og slutter kl. 16:30, dog er der to fredage, hvor undervisningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 21:00. Fordelen ved det ordinære forløb er, at du over et længere forløb kan kompetence udvikle dig og styrke din træner-profil. Det at uddannelsen er lagt i weekender fordelt over 1½ år gør det mere fleksibelt i en hverdag, hvor du evt. har et primært erhverv udover trænerjobbet, og hvor du ønsker at udvikle dig inden for den idræt som du brænder så meget for.

Turbo forløbTurbo forløbet tager ca. seks måneder. Turbo forløbet henvender sig primært til de trænere, som har trænergerningen som et af sine primære hverv f.eks. som fuldtidstræner. Niveauet på disse hold er som regel lidt højere end på et ordinært hold, da turboholdene ofte består af trænere, som har en dyb og bred erfaring indenfor deres felt som træner. Turbo forløbet er et komprimeret forløb over 3 x 6 sammenhængende dage, hvor der undervises fra 8.30 til 18:00 fra mandag til lørdag. Der forventes en del af trænerne, da de skal være godt forberedt til hver blok. Der er en del læsning, div. opgaveløsninger, refleksioner, intensive undervisningsdage samt en eksamensopgave, som skal afleveres efter hver blok, hvor træneren efterfølgende skal op til en mundlig eksamen, og forsvare sin skriftlige eksamensopgave.

 

 

Idrættens Træner Akademi er DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse og er overbygningen til diplomtræneruddannelsen (DIF træner 3).

Find information her: https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/idraettens-s-traener-s-akademi

Unionen arrangerer et weekendseminar for FunSkate bedømmere – nye og eksisterende – én gang årligt. Kontakt FunSkate Udvalget på funskate@danskate.dk for at høre nærmere .

Uddannelse af:

– Dommere

– Teknisk Panel

– Beregnere og Teknikere

Planlægges og afholdes individuelt i løbet af sæsonen. Desuden opdatering ved det årlige IJS seminar.

Nærmere information følger.

Der blev i weekenden den 8.-9. august 2020 afholdt ATK kursus ved DIF instruktør Mads Wied. Se videoptagelsen (opdelt i 34 mindre sektioner) her:

https://www.youtube.com/playlist?list=PLtvCye3uKVZPG4T7E75f7nSOlxRcAvW2c 

Formål med ATK kurset
Det overordnede formål med kurset var at give klubbestyrelser, ansvarlige trænere, udvalg, DSU’s bestyrelse og ansatte i unionen et fælles sprog og en fælles viden om ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept), hvad vi får ud af at træne efter ATK-principperne og mulighed for at spare med andre om ideer.

Deltagere
Repræsentanter fra alle landets klubbestyrelser samt en trænerrepræsentant.

Kursusindholdet var:

Lørdag
10-11: Introduktion til weekenden
11-13: ATK-kursus v/Mads Wied, instruktør fra DIF
13-14: Frokost
14-18: ATK-kursus v/Mads Wied

Søndag
10-12: ATK-kursus v/Mads Wied
12-13: Frokost
13-15: ATK-kursus v/Mads Wied
15-17: Erfaringer med ATK i praksis v/Bo Ømosegaard, Talentudviklingschef Badminton Danmark

DIF er i færd med at udvikle en række e-lærings kurser for klubbestyrelser og ledere. Mere om dette senere.

Der henvises i øvrigt til DIF’s publikationer om ledelse, klubdrift, rekruttering og fastholdelse m.v. her