Her ses en kronologisk oversigt over, hvilke træneruddannelser skøjtetrænere kan tage både hos Dansk Skøjte Union og Danmarks Idræts Forbund. 

DSU Hold-i-Hånd kursus er det første trænerkursus, man kan tage under Dansk Skøjte Union. Kurset giver et indblik i hjælpetrænerrollen, modtagelse af nye medlemmer, leg og læring på is og træning af klubmærke 1-3.

Alderskrav: For at deltage i kurset skal man være fyldt 12 år.

Datoer samt afholdelsessteder i sæson 2024/25 : følger snarest.

Ved evt. spørgsmål kontakt venligst DSU på office@danskate.dk – 28748210.

DSU træner 1 består af en kursusweekend + et 3 timers online opfølgningskursus.

DSU Træner 1 har følgende indhold:

1.   Trænerrollen
2.   Kommunikation og feedback
3.   Motivation og pædagogiske overvejelser
4.   Skader
5.   Træningsplanlægning
6.   Grundlæggende skøjteteknik
7.   Aktiviteter på is
8.   Aktiviteter og fokuspunkter for off-ice
9.   Basic 1
10. Træningsvariationer
11. Undervisningsprincipper
12. Programplanlægning på Funskateniveau
14. Solodans

Alderskrav: For at deltage i kurset skal man være fyldt 14 år.

Dato samt afholdelsessted i sæson 2024/25 : følger snarest.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk – 28748210.

DIF Træner 1 

På DIF Træner 1 får trænerne en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening og får de mest basale redskaber. Kurset består af 2 dele, dels e-læring, dels 1 kursusdag:

Træner 1 – e-læring (inden kursusdagen): Indeholder 3 obligatoriske og 2 valgfrie dele.

Træner 1 – kursusdag: Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne, børn og unges udvikling, træningslære og trænerrollen.

Alderskrav: For at deltage i kurset skal man være fyldt 16 år.

Kursuspris: kr. 1.750, inkl. forplejning.

Datoer og afholdelsessteder for DIF Træner 1

– Brøndby: enten søndag 10. marts 2024 eller lørdag 28. september 2024

– Århus: enten lørdag 9. marts 2024 eller lørdag 21. september 2024

Læs mere og tilmeld jer DIF Træner 1 kurset her: https://www.dif.dk/media/twejr0go/indbydelse-traener-1-og-2_2024.pdf 

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DIF Udvikling på uddannelse@dif.dk – 63213345 eller DSU på office@danskate.dk – 28748210.

 

DSU Træner 2 får kursisterne konkret viden og redskaber til at udvikle både sig selv som skøjtetræner og personligt samt de træningsmiljøer, de er en del af enten som ansvarlig træner eller en del af et større trænerteam.

Uddannelsen har fokus på ATK i praksis, feedback, kommunikation, coaching, lederrollen, træningslære, tekniske elementer, koreografi, musikforståelse, dommersystem, teknisk udstyr, solodans, skadeshåndtering m.m. og består af:

  • DSU Træner 2 – Del 1 (weekend)
  • DSU Træner 2 – Del 2 (weekend)

Adgangskrav: For at deltage på kurset skal man være fyldt 17 år og have bestået DSU Træner 1 og DIF Træner 1.

Datoer samt afholdelsessteder i sæson 2024/25 : følger snarest.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk – 28748210.

 

DIF Træner 2

På DIF Træner 2 bliver trænerne i stand til at fungere som trænere med ansvaret for årsplanlægningen. De får viden og redskaber til at arbejde med deres rolle som trænere og træningsplanlæggere. De får også en større indsigt i de mange faktorer, der indvirker på præstation og træning, fx kondition, kost og mentale aspekter. Kurset består af to dele: e-læring og 2 kursusweekender:

DIF Træner 2 – e-læring (inden kursusdagen):
• Teknisk træning
• Bevægelsesanalyse
• Fysiologi
• Træningsmiljø
• Idrætsskader

E-læringsmodulerne skal være afsluttet før første kursusdag.

DIF Træner 2 – kursusweekender:
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne tekniktræning, funktionel anatomi og biomekanik, fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Adgangskrav: For at deltage i kurset skal man være fyldt 18 år og have bestået DSU Træner 1 og DIF Træner 1.

Kursuspris: kr. 5.495, inkl. forplejning (excl. overnatning).

Datoer for DIF Træner 2, der afholdes i Brøndby over 2 weekender:

– 1. weekend: 6.-7. april 2024 + 2. weekend: 4.-5. maj 2024

eller

– 1. weekend: 9.-10. november 2024 + 2. weekend: 23.-24. november 2024

Læs mere og tilmeld jer til DIF Træner 2 kurset her: https://www.dif.dk/media/twejr0go/indbydelse-traener-1-og-2_2024.pdf

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DIF Udvikling på uddannelse@dif.dk – 63213345 eller DSU på office@danskate.dk – 28748210.

 

Diplomtræneruddannelsen er overbygningen til DSU Træner 2 og DIF Træner 2 og er et længerevarende uddannelsesforløb, hvor der undervises i følgende fag:

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og ATK

Uddannelsen er tilrettelagt, så den styrker og udvikler en række af de kompetencer, som elitetræneren har brug for inden for sin idræt.

Uddannelsen består af en DIF-specifik del med ovenstående fag, samt en forbundspecifik del, som tages i regi af Dansk Skøjte Union i samarbejde med udviklingskonsulenten.

Kursuspris:

DIF-del: kr. 23.000 kr. (som medlem af DSU)  – beløbet opkræves via DSU.

DSU-del: 4.900 kr.

Der er udviklet to forskellige uddannelsesspor:

Ordinært forløb: Uddannelsen tager 1½ år og er bygget op om tre blokke, hver bestående af tre moduler. Mellem hvert modul er der ca. 4 uger, hvilket giver dig større mulighed for at fordybe dig i det enkelte fag. Efter hver endt blok skal du lave en skriftlig opgave, som danner rammerne for den mundtlig eksamen. Undervisningsdagene starter kl. 8:30 og slutter kl. 16:30, dog er der to fredage, hvor undervisningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 21:00. Fordelen ved det ordinære forløb er, at du over et længere forløb kan kompetenceudvikle dig og styrke din træner-profil. Det at uddannelsen er lagt i weekender fordelt over 1½ år gør det mere fleksibelt i en hverdag, hvor du evt. har et primært erhverv ud over trænerjobbet, og hvor du ønsker at udvikle dig inden for den idræt, som du brænder så meget for.

Turbo forløbTurbo forløbet tager ca. seks måneder. Turbo forløbet henvender sig primært til de trænere, som har trænergerningen som et af sine primære hverv, fx som fuldtidstræner. Niveauet på disse hold er som regel lidt højere end på et ordinært hold, da turboholdene ofte består af trænere, som har en dyb og bred erfaring inden for deres felt som træner. Turbo forløbet er et komprimeret forløb over 3 x 6 sammenhængende dage, hvor der undervises fra kl. 8.30 til 18:00 fra mandag til lørdag. Der forventes en del af trænerne, da de skal være godt forberedt til hver blok. Der er en del læsning, div. opgaveløsninger, refleksioner, intensive undervisningsdage samt en eksamensopgave, som skal afleveres efter hver blok, hvor træneren efterfølgende skal op til en mundlig eksamen og forsvare sin skriftlige eksamensopgave.

Læs mere om Diplomtræneruddannelsen her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/uddannelse/dif-diplomtraener

Den separate DSU-del (praktik/opgave), som skal gennemføres for at kunne få hele uddannelsen, vil blive tilrettelagt individuelt efter nærmere aftale med DSU.

Læs mere om DSU-delen her: https://www.danskate.dk/storage/2022/09/DSU-del-hj.side_.pdf

 

Idrættens Træner Akademi (ITA) er DIF og Team Danmark’s elitetræneruddannelse og er overbygningen til Diplomtræneruddannelsen.

Uddannelsen består af en DIF del og en forbundsspecifik del, som tages i regi af Dansk Skøjte Union i samarbejde med udviklingskonsulenten.

Læs mere om ITA uddannelsen her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/uddannelse/idraettens-traener-akademi

Unionen arrangerer et weekendseminar for FunSkate bedømmere – nye og eksisterende – én gang årligt. Kontakt FunSkate Udvalget på funskate@danskate.dk for at høre nærmere .

Uddannelse af:

– Dommere

– Teknisk Panel

– Beregnere og Teknikere

Planlægges og afholdes individuelt i løbet af sæsonen. Desuden opdatering ved det årlige IJS seminar i starten af september.

 

Det er DSU’s ambition gennem ATK (Aldersrelateret Trænings Koncept) at styrke træningsmiljøerne for børn og unge og derved gøre en ekstra indsats for at holde vores udøvere i sporten hele livet.

DSU har derfor udarbejdet en disciplinspecifik ATK for træning af børn og unge i skøjtesporten. Læs og få inspiration i DSU’s skøjtespecifikke ATK her  og kontakt meget gerne DSU på office@danskate.dk for yderligere information.

I 2020 blev der i øvrigt afholdt et ATK-kursus ved DIF instruktør Mads Wied. Se videoptagelsen (opdelt i 34 mindre sektioner) her

Det overordnede formål med kurset var at give klubbestyrelser, ansvarlige trænere, udvalg, DSU’s bestyrelse og ansatte i unionen et fælles sprog og en fælles viden om ATK, hvad vi får ud af at træne efter ATK-principperne og mulighed for at spare med andre om ideer.

 

DIF har udviklet en række gratis online ledelseskurser for klubbestyrelser og ledere, bl.a. disse 5 moduler:

  • Modul 1: Udviklingsstrategi
  • Modul 2: Ledelse, økonomi og finansiering
  • Modul 3: Frivillige
  • Modul 4: Tilbud, aktiviteter, faciliteter og tilgængelighed
  • Modul 5: Intern og ekstern kommunikation

Modulerne giver dig værktøjer, indsigt i og eksempler på, hvordan foreninger kan arbejde strategisk med en række af de vigtigste områder inden for foreningsudvikling og -ledelse. Modulerne kan tages enkeltvis.

Læs mere her: https://www.danskate.dk/nyheder/elementor-13312/

Der henvises i øvrigt til DIF’s publikationer om ledelse, klubdrift, rekruttering og fastholdelse m.v. her