DSU Hold-i-Hånd kursus er det første trænerkursus, man kan tage under Dansk Skøjte Union. Kurset giver et indblik i hjælpetrænerrollen, modtagelse af nye medlemmer, leg og læring på is og træning af klubmærke 1-3. For at deltage i kurset skal man være fyldt 12 år.

Kursuspris: kr. 250, excl. forplejning.

Hold-i-Hånd kurset i sæsonen 2022/23 afholdes i Vest den 13. august 2022 (Esbjerg) og i Øst den 14. august 2022 (Gentofte).

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

DSU træner 1 består af en kursusweekend + et online 3 timers opfølgningskursus.

DSU Træner 1 har følgende indhold:

1.   Trænerrollen
2.   Kommunikation og feedback
3.   Motivation og pædagogiske overvejelser
4.   Skader
5.   Træningsplanlægning
6.   Grundlæggende skøjteteknik
7.   Aktiviteter på is
8.   Aktiviteter og fokuspunkter for off-ice
9.   Basic 1
10. Træningsvariationer
11. Undervisningsprincipper
12. Programplanlægning på Funskateniveau
14. Solodans

Adgangskrav: 14 år.

Kursuspris: kr. 2.000, der dækker uddannelse, materialer, forplejning og det online opfølgningskursus.

DSU Træner 1 i sæsonen 2022/23 afholdes i Vest den 20.-21. august 2022 (Aarhus) og i Øst samme dato, nemlig den 20.-21. august 2022 (Rødovre). Den fælles online opfølgning finder sted den 15. oktober 2022.

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

DIF Træner 1 

På DIF Træner 1 får trænerne en generel introduktion til at fungere som træner i en idrætsforening og får de mest basale redskaber. Kurset består af to dele, dels e-læring, dels 1 kursusdag:

Træner 1 – e-læring (inden kursusdagen): Dækker: Idrætsskader, børn og unges udvikling, træningslære og trænerrollen. E-læringskurserne skal være afsluttet før kursusdagen.

Træner 1 – kursusdag: Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne, børn og unges udvikling, træningslære og trænerrollen.

Adgangskrav: 16 år.

Kursuspris: kr. 1.750, inkl. forplejning.

Datoer for DIF Træner 1 i sæsonen 2022/23:

– 17. september 2022 kl. 09.00 – 18.00 i Brøndby

– 24. september 2022 kl. 09.00 – 18.00 i Århus

Tilmelding senest 8. august 2022 sker her: https://www.conferencemanager.dk/dift1ef2022

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

På DSU Træner 2 får kursisterne konkret viden og redskaber til at udvikle både sig selv som skøjtetræner og personligt samt de træningsmiljøer, de er en del af enten som ansvarlig træner eller en del af et større trænerteam.

Uddannelsen har fokus på ATK i praksis, feedback, kommunikation, coaching, lederrollen, træningslære, tekniske elementer, koreografi, musikforståelse, dommersystem, teknisk udstyr, solodans, skades-håndtering m.m. og består af:

  • DSU Træner 2 – Del 1
  • Case-forløb på 10 undervisningstimer i egen eller anden klub
  • DSU Træner 2 – Del 2, inkl. præsentation af case-forløb

Adgangskrav: være fyldt 17 år, have bestået DSU Træner 1 og DIF Træner 1, kunne afsætte tid til case-forløbet.

Kursuspris: kr. 4.300, der dækker uddannelse, materialer og forplejning.

Datoer for DSU Træner 2 i sæsonen 2022/23:

– Del 1: den 27.-28. august (Vojens)

– Case-forløb

– Del 2: den 21.-22. januar 2023 (afholdelsessted i Øst følger)

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

DIF Træner 2

På DIF træner 2 bliver trænerne i stand til at fungere som trænere med ansvaret for årsplanlægningen. De får viden og redskaber til at arbejde med deres rolle som trænere og træningsplanlæggere. De får også en større indsigt i de mange faktorer, der indvirker på præstation og træning, fx kondition, kost og mentale aspekter. Kurset består af to dele, dels e-læring, dels 2 kursusweekender:

Træner 2 – e-læring (inden kursusdagen):
• Teknisk træning
• Bevægelsesanalyse
• Fysiologi
• Træningsmiljø
• Idrætsskader

E-læringsmodulerne skal være afsluttet før første kursusdag.

Træner 2 – kursusweekender:
Følger op og går i dybden med e-læringstemaerne under overskrifterne tekniktræning, funktionel anatomi og biomekanik,
fysisk træning, det motiverende træningsmiljø og idrætsskader.

Adgangskrav: Være fyldt 18 år og have bestået DSU Træner 1 og DIF Træner 1.

Kursuspris: kr. 5.495, inkl. forplejning (excl. overnatning).

Datoer for DIF Træner 2, der afholdes i Brøndby over 2 weekender:

– 29.-30. oktober 2022

og

– 19.-20. november 2022

Tilmelding senest 18. september 2022 sker her: https://www.conferencemanager.dk/dif2ef2022

Ved evt. spørgsmål kontakt da venligst DSU på office@danskate.dk.

 

Diplomtræneruddannelsen er overbygningen til DSU og DIF Træner 2 og er et længerevarende uddannelsesforløb, hvor der undervises i følgende fag:

Blok 1: Ledelse, pædagogik og psykologi

Blok 2: Anatomi, tekniktræning, doping og ernæring

Blok 3: Træningslærer, fysiologi og ATK

Uddannelsen er tilrettelagt, så den styrker og udvikler en række af de kompetencer, som elitetræneren har brug for inden for sin idræt.

Uddannelsen består af en DIF-specifik del med ovenstående fag, samt en forbundspecifik del, som tages i regi af Dansk Skøjte Union i samarbejde med udviklingskonsulenten.

Pris: Beløbet opkræves via DSU og tilmeldingen er økonomisk bindende. 

DIF-del 21.000 kr. (som medlem af DSU)

DSU-del: 4.900 kr.

Der er udviklet to forskellige uddannelsesspor:

Ordinært forløb: Uddannelsen tager 1½ år og er bygget op om tre blokke, hver bestående af tre moduler. Mellem hvert modul er der ca. 4 uger, hvilket giver dig større mulighed for at fordybe dig i det enkelte fag. Efter hver endt blok skal du lave en skriftlig opgave, som danner rammerne for den mundtlig eksamen. Undervisningsdagene starter kl. 8:30 og slutter kl. 16:30, dog er der to fredage, hvor undervisningen starter kl. 16:00 og slutter kl. 21:00. Fordelen ved det ordinære forløb er, at du over et længere forløb kan kompetenceudvikle dig og styrke din træner-profil. Det at uddannelsen er lagt i weekender fordelt over 1½ år gør det mere fleksibelt i en hverdag, hvor du evt. har et primært erhverv ud over trænerjobbet, og hvor du ønsker at udvikle dig inden for den idræt, som du brænder så meget for.

Turbo forløbTurbo forløbet tager ca. seks måneder. Turbo forløbet henvender sig primært til de trænere, som har trænergerningen som et af sine primære hverv, fx som fuldtidstræner. Niveauet på disse hold er som regel lidt højere end på et ordinært hold, da turboholdene ofte består af trænere, som har en dyb og bred erfaring inden for deres felt som træner. Turbo forløbet er et komprimeret forløb over 3 x 6 sammenhængende dage, hvor der undervises fra kl. 8.30 til 18:00 fra mandag til lørdag. Der forventes en del af trænerne, da de skal være godt forberedt til hver blok. Der er en del læsning, div. opgaveløsninger, refleksioner, intensive undervisningsdage samt en eksamensopgave, som skal afleveres efter hver blok, hvor træneren efterfølgende skal op til en mundlig eksamen og forsvare sin skriftlige eksamensopgave.

Læs mere om Diplomtræneruddannelsen her: https://www.dif.dk/radgivning-og-stotte/uddannelse/dif-diplomtraener

Den separat DSU-del (praktik/opgave), som skal gennemføres for at kunne få hele uddannelsen. DSU-delen vil blive tilrettelagt individuelt efter nærmere aftale med DSU.

Læs mere om DSU-delen her: https://www.danskate.dk/storage/2022/09/DSU-del-hj.side_.pdf

 

Idrættens Træner Akademi er DIF og Team Danmarks elitetræneruddannelse og er overbygningen til diplomtræneruddannelsen (DIF træner 3).

Find information her: https://www.dif.dk/da/forening/uddannelse/for-s-traenere/traeneruddannelser/idraettens-s-traener-s-akademi

Unionen arrangerer et weekendseminar for FunSkate bedømmere – nye og eksisterende – én gang årligt. Kontakt FunSkate Udvalget på funskate@danskate.dk for at høre nærmere .

Uddannelse af:

– Dommere

– Teknisk Panel

– Beregnere og Teknikere

Planlægges og afholdes individuelt i løbet af sæsonen. Desuden opdatering ved det årlige IJS seminar i starten af september.

 

I 2020 blev der afholdt et ATK kursus ved DIF instruktør Mads Wied. Se videoptagelsen (opdelt i 34 mindre sektioner) her:  https://www.youtube.com/playlist?list=PLtvCye3uKVZPG4T7E75f7nSOlxRcAvW2c 

Det overordnede formål med kurset var at give klubbestyrelser, ansvarlige trænere, udvalg, DSU’s bestyrelse og ansatte i unionen et fælles sprog og en fælles viden om ATK (Aldersrelateret TræningsKoncept), hvad vi får ud af at træne efter ATK-principperne og mulighed for at spare med andre om ideer.

 

DIF har udviklet en række gratis online ledelseskurser for klubbestyrelser og ledere, bl.a. disse 5 moduler:

  • Modul 1: Udviklingsstrategi
  • Modul 2: Ledelse, økonomi og finansiering
  • Modul 3: Frivillige
  • Modul 4: Tilbud, aktiviteter, faciliteter og tilgængelighed
  • Modul 5: Intern og ekstern kommunikation

Modulerne giver dig værktøjer, indsigt i og eksempler på, hvordan foreninger kan arbejde strategisk med en række af de vigtigste områder inden for foreningsudvikling og -ledelse. Modulerne kan tages enkeltvis.

Læs mere her: https://www.danskate.dk/nyheder/elementor-13312/

Der henvises i øvrigt til DIF’s publikationer om ledelse, klubdrift, rekruttering og fastholdelse m.v. her