Unionen har en flad organisationsstruktur med en smal bestyrelse, bestående af fem bestyrelsesmedlemmer, som repræsentantskabet vælger for en to-årig periode. På samme måde vælger repræsentantskabet formænd for Unionens udvalg, der har kompetence og ansvar for områderne:

  • Aktiviteter
  • Elite
  • Orden
  • Teknik
  • FunSkate
  • Udvikling

Oversigt over udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen kanherudover nedsætte ad hoc udvalg, som f.eks. Solodansgruppen.

Udvalgsformændene vælger selv deres udvalgsmedlemmer og har fuld råderet over egne, fastsatte budgetter.
Vores formål er formuleret i unionens love i paragraf 2, stk. 1.

Den daglige drift varetages af unionens kontor, der er bemandet af sekretæren, udviklingskonsulenten og en deltids sportskoordinator.

Navigation