Unionen har en flad organisationsstruktur med en smal bestyrelse, bestående af fem bestyrelsesmedlemmer, som repræsentantskabet vælger for en to-årig periode. På samme måde vælger repræsentantskabet formænd for Unionens udvalg, der har kompetence og ansvar for områderne:

Oversigt over udvalgsmedlemmer

Bestyrelsen kan herudover nedsætte ad hoc udvalg.

Udvalgsformændene vælger selv deres udvalgsmedlemmer og har fuld råderet over egne, fastsatte budgetter.
Vores formål er formuleret i unionens love i paragraf 2, stk. 1.

Den daglige drift varetages af unionens kontor, der er bemandet af sekretæren, udviklingskonsulenten og talent- og elitekonsulenten.