Her kan du læse nærmere om, hvordan rekruttering af trænere og trænere fra udlandet kan foregå.

Jobannonce på danskate.dk

DSU tilbyder at poste jeres jobannonce på: https://www.danskate.dk/om-dsu/job/ 

Ønsker I at gøre brug af denne mulighed?

Send jobannoncen i PDF fil til office@danskate.dk. 

Giv sekretariatet besked, når annoncen kan tages ned igen. 

Kontakt lokale klubber

En mulighed er også at kontakte andre klubber i jeres nærområde for at høre, om de kunne have nogle trænere, der ikke arbejder fuldtid i ugens løb, og måske kunne være interesseret i nogle træningstider i jeres klub, evt. i en midlertidig periode. 

 

Vi opfordrer i den sammenhæng til samarbejde. 

Brug ISU

Ønsker I at afsøge markedet for trænere udenfor Danmarks grænser, kan I på International Skating Unions/ ISU’s hjemmeside finde en liste med kontaktdata til samtlige skøjteforbund i verden: 

https://isu.org/inside-isu/about/member-federations

Huskeliste ved rekruttering

Indhentning af attester

Husk at indhente børneattest og straffeattest (eller tilsvarende fra udlandet) på træneren inden ansættelsen.

Referencer

Det er vores klare anbefaling altid at indhente referencer på den sidste kandidat inden ansættelsen.

Her et par inputs til referencetagning – selv om det tager lidt tid, er det givet godt ud:

 • Referencer er det sidste sikkerhedstjek af kandidaten – tag altid hvis muligt to referencer hos tidligere arbejdsgiver/chef og gør det over telefonen (ikke pr. mail).
 • Kandidaten bedes oplyse kontaktinfo på referencepersoner og skal dermed give sin accept af, at den eller de pågældende kan kontaktes, inden dette sker.
 • Stil ikke referencepersonerne for generelle spørgsmål, men vær konkret og stil helt specifikke spørgsmål.
 • Bed om eksempler, så det bliver konkret, håndgribeligt og forståeligt!
 • Personlige kompetencer: spørg ind til styrker og udviklingsområder (empati, tålmodighed, krævende/ambitiøs, eftergivende/kompromissøgende, konfliktsky/konfrontatorisk, venlig/hård disciplin, involverende/autoritær, motiverende/demotiverende, engageret/passiv). Hvad kendetegner typisk personens generelle adfærd, hvad kunne han/hun blive bedre til, hvor har han/hun sine udfordringer/udviklingsområder.
 • Faglige kompetencer: styrker/udviklingsområder, resultater, hvad gjorde han/hun for at have fokus på løbernes trivsel, var han/hun motiverende og på hvilken måde, var han/hun god til at kommunikere med løberne/forældrene/klubben, give både konstruktiv og udviklingsorienteret feedback, hvordan håndterede han/hun de administrative opgaver som planlægning etc.
 • Hvordan var hans/hendes samarbejde i øvrigt med kolleger, klubbestyrelse, forældre.
 • Hvis I har nogle tvivlsspørgsmål om kandidaten fra interviewet, så spørg ind til det.

Ansættelseskontrakt og jura ifm. ansættelse

Mht. det kontraktlige, inkl. lønforhold er DSU ikke en fagforening og ser kun sjældent trænerkontrakter.

På den baggrund henviser DSU til DIF’s hjemmeside, hvor I finder udkast til standardkontrakter, gode anbefalinger m.m.

https://www.dif.dk/raadgivning-og-stoette/foreningsledelse/jura-i-foreningsdriften

Som det fremgår her, stiller DIF sig også til rådighed for kontakt ved specifikke spørgsmål via mail eller telefon.

Ansættelse af træner fra udlandet

 • Ansætter I en træner fra udlandet, vil I skulle søge om opholdstilladelse til den pågældende træner.

 • Gå ind på Styrelsen for International Rekruttering og Integration/SIRI under ”Særlige individuelle kvalifikationer” (hvor man vurderes på andre kvalifikationer, nemlig deres sport) og læs mere her: https://nyidanmark.dk/da/Du-vil-ans%C3%B8ge/Arbejde/S%C3%A6rlige-individuelle-kvalifikationer

 • SIRI vil udbede sig en såkaldt ”Forhåndsudtalelse fra Idrætsforbund”, dvs. en erklæring på en blanket, som DSU skal udfylde og underskrive.
  Til det brug har DSU brug for:
  • SIRI blanketten
  • Kopi af ansættelseskontrakt
  • Oplysning om bruttoløn og (omtrentlig) nettoløn og kopi af lønseddel (hvis muligt)
  • Kopi af pas
 
Dette bedes I fremsende i en samlet mail til office@danskate.dk.