Her kan du læse om, hvad processen er ved klubskifte

Step 1:

Den afgående klub oplyser i mail til office@danskate.dk med den nye klub i cc, at løber NN skifter fra deres klub til ny klub, og at løberen ikke er i restance med noget beløb (hvis dette er tilfældet).


Alternativt kan den nye klub sende mail til den afgående klub med office@danskate.dk  i cc, at løber NN gerne vil indmeldes i deres klub, hvorfor de ønsker oplyst, om løberen er i restance med noget beløb hos den afgående klub. Den afgående klub bekræfter derefter dette til den nye klub med office@danskate.dk i cc. 

 

Step 2: 

DSU sørger derefter for registrering af løberens nye klub i mærkedatabasen og i dommersystemet, hvorved sikres, at løberen kan stille op for den korrekte klub ved næste konkurrence.

 

Step 3: 

DSU sender bekræftelse til den nye klub med den afgående klub i cc, når klubskiftet er sket.

FAQ: 

Q: Må en løber gerne være medlem af mere end én klub?

A: Ja, en løber må gerne være medlem af to klubber, men kun stille op til konkurrence for én klub. Klubberne enes selv om, for hvilken klub der konkurreres. 

NB: Ved dans gælder en undtagelse, hvor løberen kan stille op for én klub i Sololøb og en anden klub i Dans.