Dansk Skøjte Union har ansøgt om og nu modtaget en bevilling fra DIF’s Initiativpulje på kr. 402.600 til et nyt trivselsprojekt i unionen. Trivselsprojektet vil foregå i tæt samarbejde med Center for Ungdomsstudier (CUR). Projektet løber i et år, i perioden 1. maj 2024 til 30. april 2025 og henvender sig til unionens unge medlemmer i alderen 11-23 år.  Dermed favner vi en målgruppe, der oplever komplekse livsfaseforandringer, mange skift i arenaer, præstationspres og tendens til mistrivsel. Formålet med projektet er at skabe øget trivsel ved at skabe en kultur præget af fællesskab og godt kammeratskab inden for skøjtesporten.

CUR er den ideelle partner til dette projekt, da de har omfattende erfaring på området og en meget metodisk tilgang til tingene. Gennem dette samarbejde skaber vi et udviklingsprojekt, der involverer DSU, CUR og skøjteklubberne. Vores mål er at implementere trivselsfremmende initiativer i indsatsklubber for at opnå praktisk erfaring med at styrke fællesskab, relationer og gode kammeratskaber blandt unge skøjteløbere. Vores mål er at samle viden og erfaringer, som kan udbredes til alle unionens klubber, med potentiale til at øge trivslen for skøjteløbere over hele landet.

Kilder:

  • At stå udenfor, hvordan styrker vi positive fællesskaber blandt børn og unge, Børns Vilkår og Trygfonden, 2019,
  • Hurtigt overblik over de 17 livsfaser, Kongsholm, 2021
  • ”Børn og unges selvværd og selvtillid er truet i elitesport”, Oldengaard, 2019
  • Mental sundhed i dansk elitesport, Küttel et al., 2020
  • Gode Idrætsmiljøer for piger, Center for Ungdomsstudier og Danmarks Idrætsforbund, 2018
  • ”Man kommer til at snakke med dem, som man ikke nødvendigvis ellers ville have snakket med”, Center for Ungdomsstudier, 2022
  • Om CUR: https://cur.nu/om-cur/