Som led i DSU’s kontinuerlige fokus og strategiske satsning på trivsel blandt børn og unge og vores vision om ”Et helt liv med is” har vi nu haft kick-off på vores nye DIF støttede trivselsprojekt, som vi kører i et tæt partnerskab med Center for Ungdomsstudier (CUR). 

D. 6. juni afholdt unionen således projektets første online introduktionsmøde, hvor vi oplevede stor opbakning og positive tilbagemeldinger fra flere klubber. I alt deltog 10 klubber, som delte nogle af de udfordringer, de oplever med manglende trivsel blandt løberne.

Det blev bl.a. nævnt, at holdskifte på tværs af aldersgrupper kan være vanskeligt, at der er en mangel på sociale kompetencer, og at der er et stort fokus på præstation. Med sociale kompetencer menes evnen til at indgå i relationer med andre, føle og udtrykke empati ud fra en demokratisk forståelse, hvor man deltager på lige fod med andre. Disse kompetencer kan udvikles gennem relationer som f.eks. venskaber eller holdkammeratskab, hvilket understreger vigtigheden af at danne relationer. Disse udfordringer er i tråd med projektets baggrund.

Ved mødet blev baggrunden for det nye trivselsprojekt i unionen præsenteret af DSU og CUR, og der blev givet en beskrivelse af projektets målgruppe, de 11-23-årige unge løbere. 

Unge i alderen 11-23 år gennemgår komplekse livsfaseforandringer i overgangen fra teenageårene til identitetsfasen, som er to af livets mange livsfaser. Disse faser er kendetegnet ved mange skift i arenaer og store forandringer. Undersøgelser fra bl.a. CUR og Børns Vilkår viser, at børn og unge oplever et stort pres, stigende mistrivsel, udfordrede relationskompetencer, ensomhed, lavt selvværd og perfektionisme. Disse udfordringer gælder særligt for unge piger, som udgør 94,4% af vores medlemmer.

Projektet vil fokusere på at skabe flere gode fællesskaber, hvor foreningslivet fungerer som en arena for at øve og tilegne sig egenskaber, der fremmer livsduelighed, herunder den sociale trivsel. Dette vil vi opnå gennem implementering af en række indsatser, der kan facilitere relationsdannelse, samtaler, fællesskaber og kammeratskab.

Alle klubber har mulighed for at deltage i projektet gennem tre forskellige typer deltagelse, der er illustreret nedenfor.

Kontakt unionens projektmedarbejder, Josefine Mikala Terp, for at høre nærmere jmt@danskate.dk