ISU Congress 2024 fandt sted i Las Vegas, USA, og strakte sig over fem dage fra den 10. til den 14. juni. Danmark var repræsenteret af Camilla Lyngsø (formand), Christina Wassard (bestyrelsesmedlem og formand for Teknisk Udvalg) og Gert Lindenskov (formand for Hurtigtløbsudvalget). I alt deltog 83 medlemslande fra den Internationale Skøjte Union (ISU), og mere end 280 forslag blev behandlet i løbet af kongressen.

Dagsorden og Forslag
For dem, der ønsker detaljer om dagsorden og forslag, er disse tilgængelige her.

 

Hele kongressen blev livestreamet og kan ses her

Præsidentens Beretning og møde med ISU Development Commission
På kongressen præsenterede ISU’s præsident, Jae Youl Kim, sin beretning for de foregående to sæsoner og introducerede Vision 2030. Regnskabet og de kommende budgetter blev godkendt, og IOC’s præsident, Thomas Bach, sendte en hilsen, hvor han roste ISU’s udvikling.

Dagen sluttede med et møde med ISU Development Commission om udviklingsprojekter for kunstskøjteløb og speedskating i Danmark – et meget positivt møde, som der nu skal følges op på.

Statusrapport og elektroniske afstemninger
Den tredje dag begyndte med en statusrapport fra ISU Development Commission, som fremhævede de mange udviklingsprojekter, ISU støtter. Legal Advisors og Disciplinary Commission gennemgik forskellige sager siden den sidste kongres i 2022. Hovedparten af dagen blev brugt på at behandle forslag til Constitution & General Regulations, til trods for tekniske problemer med det elektroniske stemmesystem.

Der blev diskuteret forslag om modernisering af The Constitution og General Regulations, som forventes vedtaget ved en ekstraordinær kongres næste år.

Beslutninger fra dagen inkluderede blandt andet:

Udarbejdelse af et nyt framework for Constitution & General Regulations til godkendelse i 2025

"National Bias" bliver et parameter for Olympic Assessment Committee

Møder indkaldt af ISU kan foregå virtuelt eller som hybrid

Levels of Difficulty og Program Requirements skal være klar som udkast inden 31/5

Maksimumalderen for Novice kategorien øges til 16 år

Ændring af regnskabsåret til 1/7-30/6

For speedskating: tillade sponsorlogoer på hjelme og hætter ved massestart

For Speedskating: junior kategorien får en minimumsalder på 11 år

Dagen sluttede af med en fælles middag med de nordiske lande, hvor repræsentanter fra Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island fik mulighed for at netværke og dele erfaringer. Middagen var en uformel sammenkomst, der skabte en hyggelig og afslappet atmosfære, hvilket gav os alle mulighed for at styrke de nordiske relationer og diskutere fælles udfordringer og fremtidige samarbejdsmuligheder inden for skøjtesporten. Det var en aften fyldt med god mad, interessante samtaler og en følelse af fællesskab blandt de nordiske repræsentanter.

Kunstskøjteløb og diskussion om Special Regulations
Den fjerde dag fokuserede på kunstskøjteløb, hvor diskussioner og afstemninger om Special Regulations fandt sted. Højdepunkter fra kunstskøjteløb omfattede ændringer i tilmeldingsfristen ved internationale konkurrencer, afskaffelse af kvalifikationsrunder ved VM og tilladelse til at bruge elektroniske enheder i panelet.

For speedskating blev det besluttet at udskyde kravet om landekoder på begge ben til sæsonen 2025/26 samt at ensarte konkurrenceformen mellem long-track og short-track.

Technical Rules og afsluttende banket
Den sidste dag blev dedikeret til Technical Rules, som blev fremsat som en samlet pakke. Dele af pakken, som rotationsprincippet i spring og pirouetter i juniorrækken, blev vedtaget, mens andre dele blev udsat til efter vinter-OL, herunder Euler som “non-listed jump” og reduktion af springelementer.

Kongressen blev rundet af med en afsluttende banket, hvor deltagerne fik mulighed for at sige tak for denne gang.