Jette Ryttergaard ny på kontoret

Mandag den 2. september starter Jette Ryttergaard på kontoret som ny sekretariatsmedarbejder i DSU, og tager dermed over på kontorets drift efter Camilla Lyngsø.

Foto: Privat

Jette har mange års erfaring med at drive et kontor, og er en yderst selvstændig og kompetent medarbejder, som vi glæder os til at lære op i funktionerne på kontoret. De sidste otte år har Jette arbejdet dels hos Ernst & Young/KPMG, dels hos advokatfirmaet Mazanti-Andersen Korsø Jensen, hvor hun bl.a. har haft ansvaret for HR. Jette har tillige arbejdet med implementering af projekter, kommunikation, forandringsledelse, markedsføring samt en lang række administrative og koordinerende opgaver samt planlægning.

I september vil der løbende ske en indførelse i opgaverne, og vi henstiller til, at henvendelser rettes til de udvalg, som har indblik til at svare på spørgsmålene. Det er fx spørgsmål om danske konkurrencer til Aktivitetsudvalget; om udtagelser og Danskate til Eliteudvalget; tekniske spørgsmål til Teknisk udvalg og spørgsmål om FunSkate til FunSkate udvalget.

Udlæg og bilag sendes til kasserer Astrid Uttenreitter.

Udvalgsmedlemmer

Relaterede Indlæg

Solodans årets vinder ved repræsentantskabsmødet

Ved årets repræsentantskabsmøde i Dansk Skøjte Union den 29. juni i Idrættens Hus vakte forslaget om ikke at indføre solodans som en fast disciplin i DSU størst interesse. Efter ni år med solodans – de sidste 4 år som projekt – er der stadig forholdsvis få udøvere og store vanskeligheder med at sætte paneler til […]

Arne Jepsen modtager Blangsted-prisen

Ved årets repræsentantskabsmøde den 29. juni overrakte formanden Blangsted-prisen til Arne Jepsen, der var indstillet til prisen af Tårnby Skøjteklub. Arne Jepsen er altid at finde som teknikker under konkurrencerne her i Danmark – både DSU’s og de private, og yder dermed utallige arbejdstimer for dansk kunstskøjteløb. Bestyrelsesmedlem Svea Lund sagde til Arne i sin tale, […]

Administrativt samarbejde med Rullesport Danmark opsagt

Efter længere tids overvejelser har vi valgt at opsige kontorfællesskabet med Rullesport Danmark til ophør ved udgangen af august måned. Den største udfordring i samarbejdet har været fordelingen af kontortiden mellem de to forbund, hvor det i praksis har vist sig, at den ønskede fleksibilitet ikke har fundet sted, og at vi samtidig ikke kan […]

Navigation