Hjælp til idrætsudøvere med komplicerede hjernerystelser

Hjælp til idrætsudøvere med komplicerede hjernerystelser

Nu er der hjælp at hente for de uheldige idrætsudøvere, der får længerevarende gener efter en hjernerystelse. Efter fire uger kan de nu benytte sig af et tilbud om et 10-12 ugers målrettet behandlingsforløb.

3xB

En hjernerystelse er som udgangspunkt ikke farlig, hvis den behandles korrekt. Derfor er 90 procent af alle idrætsudøvere med hjernerystelser også tilbage på træningsbanen efter få uger. Desværre døjer omkring 10 procent med gener gennem længere tid.

For de 90 pct., der får en mild hjernerystelse, kan vejen til at komme tilbage til træning lettes ved at følge disse klare guidelines til behandling.

Nu er der også hjælp at hente for de udøvere, der har pådraget sig en kompliceret hjernerystelse.

Målrettet behandlingsforløb for elitesportsudøvere
Hjernerystelsesekspertgruppen under DIF har skabt et netværk af behandlere og lavet et konkret samarbejde med det ikke-kommercielle specialsygehus Center for Hjerneskade. Hjernerystelsesekspertgruppen består af repræsentanter fra Dansk Idrætsmedicinsk Selskab (DIMS) og Dansk Selskab for Sportsfysioterapi (DSSF).

Helt konkret tilbyder Center for Hjerneskade nu et professionelt 10-12 ugers forløb for elitesportsudøvere. Forløbet er et tværfagligt udrednings- og behandlingstilbud med bl.a. neuropsykologer og fysioterapeuter og bygger på den nyeste og mest evidensbaserede behandling.

Tilbage til idraetten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta om tilbuddet:

• Målgruppe: Tilbuddet kan benyttes af idrætsudøvere med hjernerystelsessymptomer efter fire uger
• Sted og varighed: Forløbet varer 10-12 uger og finder sted på Center for Hjerneskade i København
• Sådan gør du: Kontakt visitationen på Center for Hjerneskade:  Ann-Dorthe Jensen,  tlf. 35 32 90 17  mail: ann-dorthe.jensen@cfh.ku.dk eller Tine Rindom Jeppesen, tlf  35 32 90 97  mail.
tine.jeppesen@cfh.ku.dk
• Pris: Forløbet koster 27.300 kr. Kan evt. finansieres via sundhedsforsikring.
• Detaljer: Se en beskrivelse af forløbet her

Mere om hjernerystelser
Slår man hovedet under sin sport, er det vigtigt at vise lidt ekstra hensyn, da man kan have pådraget sig en sportshjernerystelse.

Her finder du en rækker konkrete værktøjer, der kan hjælpe dig til at vurdere, om der er tale om en hjernerystelse – og i så fald: Hvordan du bør forholde dig.

• Hjernerystelsesgenkenderen – hjælp til at identificere faresignalerne ved en hjernerystelse
• Det typiske forløb for hjernerystelser – kort beskrivelse
• Trin for trin guide – sådan kommer du tilbage til idræt efter den lette hjernerystelse
• Den komplicerede, længerevarende hjernerystelse – 10-12 ugers målrettet forløb hos Center for Hjerneskade

Læs mere om sportshjernerystelser på www.sportshjernerystelse.dk

Relaterede Indlæg

Ændringer ved sæsonstart

På bestyrelsens sidste møde før sommerferien drøftede man igen aktivitetsplanen i forhold til Covid-19. Bestyrelsen har tidligere truffet beslutning om, at aflyse aktiviteter i så god tid, at klubber og løbere kan planlægge træningen, uden at skulle forholde sig til sidste øjebliks aflysninger. Selvom vi selvfølgelig ikke undgår  muligheden for, at regeringen ændrer på vilkårene […]

Skema til medarbejdersamtaler

  Skemaet kan benyttes som grundstøtte for afholdelse af medarbejdersamtaler. Skemaet skal ikke ses som et facit for den gode samtale, men kan benyttes som inspiration, og sikre at man kommer bredt omkring i samtalen med sine medarbejdere.   Skemaet bør sendes til medarbejderen på forhånd, så personen har mulighed for at forberede sig til […]

Ferie

  Kontoret er lukket i uge 29 og uge 30. Lasse Pedersen holder ferie i uge 28-30. Emil Peter Søhus holder ferie i uge 29-31.