Overordnede regler ved Dansk Skøjte Unions konkurrenceaktiviteter, dog primært M og K løbere. Størstedelen er oversat fra ISUs overordnede reglement.

  • Kontrol med konkurrencer
  • Klassifikation af konkurrencer
  • Deltagelse i konkurrencer og klubskifte
  • Ledelse af konkurrencer
  • Protester
  • Deltageres opførsel over for officials m.m.
  • Konkurrenceafvikling
  • Offentliggørelse af resultater
  • Mindste point og præmier

Man kan finde kunstløbsreglementet her

Kunstløbsreglementet opdateres hvert år inden sæsonstart og sendes ud til klubberne pr. mail.