Som tidligere besøgende tydeligt kan se, så har hjemmesiden fået en ordentlig overhaling, ligesom hele strukturen er ændret, så den er gjort mere brugervenlig for besøgende uden så meget kendskab til vores sport.

Hjemmesiden vil senere blive fulgt op af et Xtranet for DSU’s frivillige og skøjteklubber, hvor relevante dokumenter, referater o.lign. vil være at finde. Medio august får alle skøjteklubber og officials tilsendt et link til en fælles Dropbox, hvor disse dokumenter kan downloades, indtil Xtranettet er en realitet.

Vi arbejder stadig med de sidste tekster og billeder. Har du forslag, ros eller ris, så send venligst til webmaster. Mangler klubbens bestyrelsesmedlemmer, trænere eller DSU officials adgang til dokumenter, der ikke ligger på hjemmesiden, kontakt da venligst sportskoordinatoren, eftersom kontoret har ferielukket til 17. august.