Solodans årets vinder ved repræsentantskabsmødet

Ved årets repræsentantskabsmøde i Dansk Skøjte Union den 29. juni i Idrættens Hus vakte forslaget om ikke at indføre solodans som en fast disciplin i DSU størst interesse. Efter ni år med solodans – de sidste 4 år som projekt – er der stadig forholdsvis få udøvere og store vanskeligheder med at sætte paneler til konkurrencerne. Klubbernes repræsentanter lagde bl.a. mere vægt på, at løberne får meget ud af træningen; at antallet af løbere er for opadgående og at de er meget glade for disciplinen, der fastholder nogle løbere længere i sporten. Efter en kort debat var der først afstemning efter lovenes §10, stk. 5, og herefter almindelig afstemning, hvor forslaget bortfaldt.

Solodans er derfor fortsat på programmet, og bestyrelsen vil i sommer nedsætte et ad hoc udvalg, der bl.a. skal søge at løse de udfordringer, der er med disciplinen, ligesom de skal sikre den videre udvikling af solodans i Danmark.

Derudover blev der vedtaget forslag om, at nye foreninger skal betale første års kontingent jf. det antal medlemmer, der indberettes på optagelses tidspunktet, ligesom nye foreninger skal udfylde en formular for at søge om optagelse.

Det blev endvidere vedtaget, at det årlige repræsentantskabsmøde skal ligge i perioden 1. maj til 15. juni, og at datoen udmeldes sammen med terminsplanen. To andre forslag om tidspunktet for indsendelse af kandidater samt oplysning om nuværende personer på poster ønsker genvalg, blev trukket tilbage, idet man enedes om, at bestyrelsen næste år stiller forslag om at ændre i vedtægternes §10, stk. 1, så det oplyses ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet om nuværende personer på valg ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg – Mariann Vasbo, Astrid Uttenreitter og Karin Rigas – blev alle genvalgt, og bestyrelsen er derfor den samme. Dennis Bavnhøj blev valgt som suppleant til bestyrelsen. FunSkate udvalgets formand Hanne Lund valgte ikke at genopstille, istedet valgte man Astrid Uttenreitter som formand; mens Lone Amstrup genvalgtes som formand for Teknisk Udvalg og Maria Fuglsang som formand for Eliteudvalget.

Repræsentantskabsmødet blev indledt med tre workshops, som deltagerne besøgte på skift, med emnerne:

  • Aldersrelateret træning og træningsmiljøer
  • Klubsamarbejder og synkronized skating
  • Den nye konkurrenceplan, der træder i kraft i sæsonen 2020-2021

Der var stor interesse for alle tre workshops, og klubberne kan se frem til at få besøg af udviklings konsulent Emil Peter Jensen og Talent- og Elitekonsulent Lasse Pedersen, der vil arbejde videre med de to første punkter med de enkelte klubber.

Relaterede Indlæg

Rødovre tilbyder is sommeren over

Ishockey- og skøjtesporten i Rødovre Kommune får efter al sandsynlighed en gave, der kan bære klublivet på isen ind over sommeren og dermed forlænge ishockey- og skøjtesæsonen helt frem til 30. juli 2021. Kommunen fremlægger nemlig i denne måned en sag til Kultur- og Fritidsudvalget, hvor det foreslås at forlænge åbningstiderne i Rødovre Skøjtetræningshal frem til […]

Fælles indsats for en sæsonforlængelse

  I Hørsholm Kunstskøjteløber Forening er de glade for, at Hørsholm Kommune har besluttet at forlænge is-sæsonen til den 15. maj. HKF og Rungsted Ishockey Klub henvendte sig allerede i januar til formanden for Sport-, fritid og kulturudvalget og til formanden for Center for kultur og fritid, om at se på en forlængelse af is-sæsonen, […]

Nu udarbejdes der nye konkurrenceformer

  Klubrepræsentanter, udvalgsmedlemmer og repræsentanter fra DSU’s bestyrelse har søndag holdt workshop om nye konkurrenceformer, der kan gennemføres i forhold til restriktionerne grundet Corona virus.   Bestyrelsens aflysning af konkurrencerne i november og december affødte stor frustration hos nogle af de danske skøjteklubber, der mente, at DSU overreagerede ved at aflyse konkurrencerne og at der […]