Solodans årets vinder ved repræsentantskabsmødet

Ved årets repræsentantskabsmøde i Dansk Skøjte Union den 29. juni i Idrættens Hus vakte forslaget om ikke at indføre solodans som en fast disciplin i DSU størst interesse. Efter ni år med solodans – de sidste 4 år som projekt – er der stadig forholdsvis få udøvere og store vanskeligheder med at sætte paneler til konkurrencerne. Klubbernes repræsentanter lagde bl.a. mere vægt på, at løberne får meget ud af træningen; at antallet af løbere er for opadgående og at de er meget glade for disciplinen, der fastholder nogle løbere længere i sporten. Efter en kort debat var der først afstemning efter lovenes §10, stk. 5, og herefter almindelig afstemning, hvor forslaget bortfaldt.

Solodans er derfor fortsat på programmet, og bestyrelsen vil i sommer nedsætte et ad hoc udvalg, der bl.a. skal søge at løse de udfordringer, der er med disciplinen, ligesom de skal sikre den videre udvikling af solodans i Danmark.

Derudover blev der vedtaget forslag om, at nye foreninger skal betale første års kontingent jf. det antal medlemmer, der indberettes på optagelses tidspunktet, ligesom nye foreninger skal udfylde en formular for at søge om optagelse.

Det blev endvidere vedtaget, at det årlige repræsentantskabsmøde skal ligge i perioden 1. maj til 15. juni, og at datoen udmeldes sammen med terminsplanen. To andre forslag om tidspunktet for indsendelse af kandidater samt oplysning om nuværende personer på poster ønsker genvalg, blev trukket tilbage, idet man enedes om, at bestyrelsen næste år stiller forslag om at ændre i vedtægternes §10, stk. 1, så det oplyses ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet om nuværende personer på valg ønsker genvalg.

Bestyrelsesmedlemmerne på valg – Mariann Vasbo, Astrid Uttenreitter og Karin Rigas – blev alle genvalgt, og bestyrelsen er derfor den samme. Dennis Bavnhøj blev valgt som suppleant til bestyrelsen. FunSkate udvalgets formand Hanne Lund valgte ikke at genopstille, istedet valgte man Astrid Uttenreitter som formand; mens Lone Amstrup genvalgtes som formand for Teknisk Udvalg og Maria Fuglsang som formand for Eliteudvalget.

Repræsentantskabsmødet blev indledt med tre workshops, som deltagerne besøgte på skift, med emnerne:

  • Aldersrelateret træning og træningsmiljøer
  • Klubsamarbejder og synkronized skating
  • Den nye konkurrenceplan, der træder i kraft i sæsonen 2020-2021

Der var stor interesse for alle tre workshops, og klubberne kan se frem til at få besøg af udviklings konsulent Emil Peter Jensen og Talent- og Elitekonsulent Lasse Pedersen, der vil arbejde videre med de to første punkter med de enkelte klubber.

Relaterede Indlæg

Jette Ryttergaard ny på kontoret

Mandag den 2. september starter Jette Ryttergaard på kontoret som ny sekretariatsmedarbejder i DSU, og tager dermed over på kontorets drift efter Camilla Lyngsø. Jette har mange års erfaring med at drive et kontor, og er en yderst selvstændig og kompetent medarbejder, som vi glæder os til at lære op i funktionerne på kontoret. De […]

Så er sæsonen i gang

Med afholdelsen af to træningscamps i samme weekend fik DSU for alvor skudt sæsonen i gang. Elitesamling i Frederikshavn Frederikshavn Skøjteløberforening lagde hus til sæsonens første Danskate-samling, hvor løberne fredag og lørdag viste deres programmer for formanden for Teknisk Udvalg og international mesterskabsdommer, Lone Amstrup og den internationale tekniske specialist, Leena Laksonen, fra Finland, der […]

Arne Jepsen modtager Blangsted-prisen

Ved årets repræsentantskabsmøde den 29. juni overrakte formanden Blangsted-prisen til Arne Jepsen, der var indstillet til prisen af Tårnby Skøjteklub. Arne Jepsen er altid at finde som teknikker under konkurrencerne her i Danmark – både DSU’s og de private, og yder dermed utallige arbejdstimer for dansk kunstskøjteløb. Bestyrelsesmedlem Svea Lund sagde til Arne i sin tale, […]

Navigation