Så blev der valgt en ny bestyrelse for Dansk Skøjte Union. Ved det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, der blev afholdt den 6. august 2023, blev Camilla Lyngsø valgt som unionens formand og fortsætter således på formandsposten. Maria Fuglsang, der allerede har været en del af bestyrelsen i sin rolle som suppleant, blev valgt som unionens nye næstformand, mens Thomas Schmidt blev valgt som kasserer. Som øvrige medlemmer af bestyrelsen indtræder Mads Larsen og Christina Wassard samt Svea Lund som 1. suppleant. 

Camilla Lyngsø
Formand

Maria Fuglsang
Næstformand

Thomas Schmidt
Kasserer

Mads Larsen
Bestyrelsesmedlem

Christina Wassard
Bestyrelsesmedlem

Svea Lund
1. suppleant

Den nye bestyrelse afholder sit første bestyrelsesmøde her i august. Lige nu ønsker den nye bestyrelse samlet at udtrykke, at de alle glæder sig til at starte arbejdet med de mange vigtige og spændende opgaver, som ligger foran dem. De ser også alle frem til sammen at definere en fælles retning for skøjte-Danmark og unionen og arbejde sammen i det nye set-up, hvor dialog og involvering vil være et fokuspunkt.