Efter en sæson med de mange Corona-restriktioner har Teknisk Udvalg og Aktivitetsudvalget besluttet at dispensere for kravet om alderssvarende mærker til de første to DSU konkurrencer i den nye sæson:

    • Efterårskonkurrencen
    • Regionsmesterskaberne (JFM+SM)

Det betyder, at konkurrencerne også er åbne for løbere, der mangler at bestå ét mærke (½ eller 1) for at være M-løbere. Løbere, der mangler ét mærke, konkurrerer på lige fod med og i samme rækker som øvrige M-løbere, såfremt de måtte ønske det. Løberne tilmeldes således i den række, de alderssvarende hører til. Dispensationen gælder også for dans.

Denne dispensation giver løberne mulighed for at bestå det manglende mærke (½ eller 1) ved ovenstående konkurrencer i håbet om, at trænere og løbere således slipper for at udarbejde flere programmer for samme løber indenfor samme sæson.

Ved DM skal alle løbere have alderssvarende mærke.

Det er stadig muligt at benytte videomærkeprøver frem til 31/8-21. Herefter frafalder muligheden for videomærkeprøver.


Chicks-rækken nedlægges

Fra sæsonstart vil Chicks-rækken være nedlagt. For løbere, der tidligere ville stille op i Chicks-rækken, vil det være alderen, der afgør, hvilken række de hører til.  Løbere skal nemlig  nu være fyldt 8 år, før de må konkurrere i Cubs-rækkerne, mens alle løbere under 8 år skal stille op i Funskate.

 

EfterårsCup

Da vi har begrænset istid, vil der blive sat en deltagerbegrænsning til EfterårsCup. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at angive det præcise antal deltagere. Tilmelding vil foregå efter først-til-mølle princippet, og klubberne vil snarest blive orienteret om, hvornår tilmelding åbner samt antallet af deltagere.