6.-10. juni er DSU repræsenteret ved ISU’s kongres på Phuket i Thailand, hvor mere end 280 delegerede skal debattere og stemme om knap 250 forslag. Først skal alle delegerede fra både speed skating og kunstskøjteløb gennem de mange forslag om ISU og generelle regler, hvorefter de delegerede deles op i de to discipliner for at stemme om de tekniske regler o. Lign. for hhv. kunstskøjteløb og speed skating.

Nogle af de mest kontroversielle forslag er:

1. Alderskriteriet til konkurrencer forslås gradvist hævet for både kunstskøjteløb og speed skating til 17 år til 2024/25. Desuden er der et forslag om at hæve alderskriteriet fra 14 til 15 år ved juniorkonkurrencer.

2. Ændring i reglerne for officials for at undgå interessekonflikter og evt. inhabilitet ved ISU-mesterskaber, ISU internationale konkurrencer og ved OL. Den nuværende OL kvalifikationskonkurrence for kunstskøjteløb forslås ændret til en ISU-konkurrence.

3. Forslag om at ændre sammensætningen af dommerpanelet til at opdeles i to sub-paneler, hvoraf det ene skal fokusere på de tekniske elementer (GOE) og det andet på Skating Skills og de øvrige programkomponenter.

4. Forslag om at tilpasse komponentfaktoren for at balancere Program Komponentscoren med Total Element scoren. Desuden foreslås det at introducere tre program komponenter: Composition, Presentation og Skating Skills.

5. Implementering af en kvalifikationsrunde ved VM fra sæson 2024/25. 

6. Endelig formalisering af den omvendte startrækkefølge, som har været anvendt under Covid-19.

7. Forslag om at resultaterne fra ISU-mesterskaber og andre ISU konkurrencer bliver inkluderet i kvalifikations rankingen i speed skating, så det ikke alene er World Cup resultaterne.

8. Indførelse af en ny official, Sports Expert, der skal hjælpe overdommeren med dokumentation og håndtering af deltagerne i begge discipliner.

DSU er repræsenteret ved Camilla Lyngsø, Lone Amtrup, Svea Lund og Mariann Vasbo, to i hver disciplin. Vi vil løbende opdatere fra kongressen på vores unionens facebook-side.

Kongressen livestreames på ISU’s Youtube-kanal.