Det er nu muligt at indstille kandidater til Blangsted-prisen.

Blangsted-prisen blev indstiftet i 2018 som en anerkendelse til Ingelise Blangsted for sit årelange arbejde i skøjteverdenen. Prisen gives til en person, der særligt har udmærket sig – fx i form af en mangeårig indsats som frivillig i DSU, en ekstraordinær frivillig indsats, et fremtrædende arbejde af idrætslig eller organisatorisk art eller en særlig indsats for klubbens eller unionens sociale liv. Læs mere her

Så synes I som klubbestyrelsesmedlem, udvalgsmedlem eller official under DSU, at en person har gjort en særlig indsats i sit frivillige arbejde, så kom til tasterne nu. Indstilling af kandidater indsendes sammen med en begrundelse til DSU’s kontor på office@danskate.dk (mrk. Blangsted-prisen) senest mandag den 30. maj 2022.

Blangsted-prisen vil blive uddelt ved unionens årlige repræsentantskabsmøde, som i år finder sted lørdag den 18. juli i Århus. Karenmai Dalgaard Pedersen var sidste års modtager af prisen.