Det har ikke været muligt at finde is hos en af de jysk/fynske klubber, og derfor har vi nu desværre måtte aflyse træningssamlingen for de jyske og fynske FunSkate løbere.

For at imødekomme løberne fra vest, der gerne vil til den populære samling, har FunSkate udvalget i samråd med Tårnby Skøjte Klub øget antallet af pladser til FunSkate samlingen på Sjælland fra 80 til 120 løbere.

Derfor kan de jysk/fynske klubber nu tilmelde sig denne træningssamling, idet de sjællandske løbere dog har fortrinsret til samlingen. Ved tilmeldingsfristens udløb vil de overskydende pladser blive fordelt til de jysk/fynske klubber i den rækkefølge, som tilmeldingerne er indkommet i.

Der er sendt tilmeldingsskemaer til alle klubber.