I Hørsholm Kunstskøjteløber Forening er de glade for, at Hørsholm Kommune har besluttet at forlænge is-sæsonen til den 15. maj.

HKF og Rungsted Ishockey Klub henvendte sig allerede i januar til formanden for Sport-, fritid og kulturudvalget og til formanden for Center for kultur og fritid, om at se på en forlængelse af is-sæsonen, på baggrund af den lange nedlukning af skøjtehallen. Begge foreninger frygter en medlemsflugt, hvis ikke man kan få børnene og de unge tilbage på isen inden sommerpause. Og bekymringerne blev taget alvorligt i kommunalbestyrelsen med en forlængelse af isen til følge.

Det er præcis samme tankegods, der har ført til en fælles indsats om at forlænge is-sæsonen i alle skøjtehaller, der nu har udmøntet sig i breve til alle de berørte kommunalbestyrelser. DSU har ved flere lejligheder på møder med DIF påpeget nødvendigheden af at beholde isen på i længere tid, og det har der været opbakning til fra Danmarks Ishockey Union og Dansk Curling Forbund om at byde fælles ind på.

Der er sendt målrettede breve til kommunerne, der bl.a. beskriver den markante nervøsitet som vi har for de mange børnemedlemmer, som ikke har været på is siden december. Hvis der sker en normal nedlukning af sæsonen ca. 1. april og opstart i august, så vil vores medlemmer ikke have været på is i 8 måneder! Konsekvenserne ved dette scenarie synes vidtrækkende og man må forvente et alvorligt medlemsfrafald. Det er ikke blot et tab for den enkelte og klubben, men for hele sporten, som på trods af en beskeden størrelse har leveret atleter i den absolutte verdenselite på baggrund af de gode træningsmiljøer.

Camilla Lyngsø, formand for DSU, håber meget på, at dette kan påvirke kommunerne til at bakke op om klubberne med en sæson forlængelse eller at starte den nye sæson op tidligere. “Med dagens forlængelse af de nuværende restriktioner for indendørs idrætten frem til 5. april vil vores skøjteløbere ikke kunne komme på is, hvis ikke sæsonen forlænges”, siger Camilla Lyngsø. “Det er essentielt for klubbernes eksistens, at de får løberne tilbage, så de kan gendanne relationerne og glæden for sporten, inden sommerpausen sætter ind”, slutter Camilla Lyngsø.

HKF’s formand Marjo Juntunen-Nielsen

Brevet fra DIF og de tre unioner kom lige i rette tid inden mødet i Hørsholm Kommune, men det var HKF og RIK, der allerede havde fået sat punktet på dagsordenen. For HKF er det en drøm, der går i opfyldelse.

”Vi vil gerne give vores medlemmer noget af den tabte træning tilbage”, siger formand Marjo Juntunen-Nielsen og fortsætter, ”Vi ser det som et vigtigt parameter at holde sæsonen åben så længe som muligt for at fastholde medlemmer, især skøjteskolemedlemmerne. Skøjteskolen er en vigtig brik for HKF. Det er herfra vi videreudvikler de medlemmer, der gerne vil blive endnu dygtigere, og dermed kan blive fremtidige konkurrenceløbere, og hvem ved måske eliteløbere på nationalt, eller endda internationalt plan.”

I Hørsholm vil man bruge forlængelsen til at alle hold kan blive på isen så længe som muligt, og derefter fortsætter man i juni måned med off ice-træning. Måske bliver det muligt at lave et træningssamarbejde med en af de andre klubber i området for alders- og niveaurelateret træning for især klubbens bedste løbere, ligesom man kunne tænke sig at afholde en simulationskonkurrence. ”Vi ser det som yderst vigtigt, at alle hold kan komme på is igen så længe som muligt, og fortsætte med off ice-træning, for at skabe det sociale netværk i HKF, der er så vigtigt for trivsel og motivation og for at en fortsættelse til den nye sæson bliver helt naturlig”, slutter Marjo Juntunen-Nielsen.

 

Af Mariann Vasbo