Dansk Skøjte Union bakker fuldt ud op om den Internationale Skøjte Unions udelukkelse af skøjteløbere, officials og ledere, der repræsenterer Rusland og Hviderusland ved internationale konkurrencer og andre begivenheder.
 
Ingen danske skøjteløbere, officials, trænere eller ledere må deltage ved internationale skøjtebegivenheder, hvor der trods ISUs forbud måtte være deltagere fra Rusland eller Hviderusland. Vi følger dermed også IOC og DIF’s udmeldinger på området.
 
Det er vigtigt her at bemærke, at herboende russere og hviderussere, der har tilknytning til en dansk klub og repræsenterer denne, er undtaget for beslutningen og kan både træne i klubben og konkurrere.
 
Vi støtter det ukrainske folk og stemmer i med de utallige stemmer fra hele verden, der også ønsker fred.
 
 
Billede: Camilla Lyngsø
 
Af Mariann Vasbo