I dagene 6. til 12. maj afvikledes den første del af et internationalt træneruddannelsesprojekt i Tjekkiet, International Development Project Novice. Projektet er støttet af ISU’s udviklings pulje, idet ISU i disse år vil have fokus på uddannelsen af trænere, bl.a. med involvering af DSU på E-learning området.

Det er derfor første gang, at ISU målretter uddannelse af trænere til novicegruppen. Her er inviteret unge trænere, der ikke tidligere har deltaget i ISU-projekter, og disse trænere kan hver have en novice løber med. Hele uddannelsen strækker sig over to år, med ialt fire seminarer i Ostrava, Tjekkiet.

Fra Danmark deltager Michael Tyllesen, TSK og Michael Felding, SKK. De to trænere skulle hver medbringe en novice løber, og de har valgt Natalee Rasmussen (TSK) og Ella Ellgaard Soneff (SKK). Løberne indgår som ‘træningsobjekter’, men de får selvfølgelig også en masse med hjem i bagagen.

Der er 14 deltagerlande, hvilket primært er små mellemeuropæiske skøjte nationer. Programmet er meget tæt pakket med lektioner på is og off-ice. Både trænere og løbere sammen, men også hver for sig. Trænernes program er selvfølgelig mest omfattende i de gode faciliteter med to skøjtehaller og en atletikbane med plads til alle off-ice aktiviteter.

Det er velkendte og dygtige instruktører, hvoraf nogle tidligere har været med i de Nordiske projekter:

  • Barry og Valerie Bartlett fra Canada. Mentaltrænere, grundlag for fysisk træning og skøjtetræner
  • Ravi Walla, tidligere canadisk top løber, nu træner
  • Brian Joubert, tidligere fransk topløber og OL 2014 deltager, nu træner

På denne første samling fik både trænere og løbere arbejdet hårdt og tillært meget nyt. De to piger førte en lille dagbog under hele seminaret, hvilket bl.a. gav dem mulighed for at reflektere lidt over dagens udfordringer. Vi har fået lov at bringe et udsnit af dagbøgerne, som kan læses her.

Alle fire repræsenterede dansk skøjtesport på bedste vis, og de to trænere vil senere videregive deres viden ved samlinger og træneruddannelse under DSU. Det næste seminar er i august 2019.

 

Af Ingelise Blangsted & Mariann Vasbo

Foto: Michael Tyllesen