Bestyrelsen har indledt en turné, og tager to og to rundt på besøg i alle klubber for at drøfte fremtiden for sporten.

Ønsket er at inddrage klubberne i det strategiarbejde, som pågår i samarbejde med DIF, og som skal munde ud i et eller flere strategispor, hvilke skal sikre udviklingen af skøjtesporten i Danmark, ligesom de vil udgøre fundamentet for DIF’s økonomiske støtte til DSU i den nye støttemodel, der implementeres i 2020.

Det er altafgørende, at den nye strategi forankres så bredt som muligt i dansk skøjtesport, og at den giver mening for hele forbundet. Den skal tage afsæt i forbundets virkelighed, fx de afgrænsede trænings muligheder, ligesom vi skal tænke ressourcer og energien i unionen ind. Derfor ønsker bestyrelsen at inddrage så mange interessenter som muligt, og starter med klubberne, idet der ligger en fast tidsplan for hele projektet.

Alle klubber er inviteret til en dialog, og de første møder har fundet sted. En enkelt klub har ikke ønsket at deltage for nuværende, de fleste klubbet har takket ja, mens enkelte klubber endnu ikke har responderet.

Strategien skal være endelig fastlagt senest 1. juni 2017, hvor den skal godkendes af DIF.