I april startede vi de første kurser om skadesforebyggende og aldersrelateret træning – også kaldet ATK -, som indgår i DSU’s fire-årige strategi på Eliteområdet….

I de sidste dage i april holdt vi kursus i skadesforebyggelse med Mats Mejdevi både øst og vest for Storebælt, hvor i alt ca. 35…