Bestyrelsen på klubbesøg

Bestyrelsen har indledt en turné, og tager to og to rundt på besøg i alle klubber for at drøfte fremtiden for sporten.

Ønsket er at inddrage klubberne i det strategiarbejde, som pågår i samarbejde med DIF, og som skal munde ud i et eller flere strategispor, hvilke skal sikre udviklingen af skøjtesporten i Danmark, ligesom de vil udgøre fundamentet for DIF’s økonomiske støtte til DSU i den nye støttemodel, der implementeres i 2020.

Det er altafgørende, at den nye strategi forankres så bredt som muligt i dansk skøjtesport, og at den giver mening for hele forbundet. Den skal tage afsæt i forbundets virkelighed, fx de afgrænsede trænings muligheder, ligesom vi skal tænke ressourcer og energien i unionen ind. Derfor ønsker bestyrelsen at inddrage så mange interessenter som muligt, og starter med klubberne, idet der ligger en fast tidsplan for hele projektet.

Alle klubber er inviteret til en dialog, og de første møder har fundet sted. En enkelt klub har ikke ønsket at deltage for nuværende, de fleste klubbet har takket ja, mens enkelte klubber endnu ikke har responderet.

Strategien skal være endelig fastlagt senest 1. juni 2017, hvor den skal godkendes af DIF.

Relaterede Indlæg

Hanne Lund ny DSU speaker

Vi er rigtig glade for, at Hanne Lund har sagt ja til at være fast speaker ved DSU’s konkurrencer. Hanne har igennem flere år været speaker ved mange konkurrencer, hvor hun tydeligt og professionelt guider løbere og publikum gennem konkurrencen. Hanne har derfor stor indsigt i, hvad der kan opstå under konkurrencen, og har derfor […]

ATK Samling – Hvad er nu det?

Eliteudvalget inviterede alle landets Cubs og Springs løbere til træningssamling i slutningen af september, og 52 løbere valgte at følge opfordringen. Man kan jo undre sig over, hvorfor Eliteudvalget inviterer alle løbere i denne aldersgruppe, når elitesamlingerne normalt er forbeholdt udtagne løbere? Men det er der en god forklaring på. I DSU arbejder vi med […]

The Nordics 2019

Eliteudvalget har nu udsendt kravene for udtagelserne til The Nordics, som i år finder sted den 6.-10. februar i Linköping, Sverige. Her dyster de nordiske lande i rækkerne Novice, Junior og Senior, idet Senior konkurrencen også er åben for andre nationer. Vi må deltage med 3 i senior rækkerne, og 4 i henholdsvis junior og […]

Sponsor by

 
 
Navigation