Bestyrelsen på klubbesøg

Bestyrelsen har indledt en turné, og tager to og to rundt på besøg i alle klubber for at drøfte fremtiden for sporten.

Ønsket er at inddrage klubberne i det strategiarbejde, som pågår i samarbejde med DIF, og som skal munde ud i et eller flere strategispor, hvilke skal sikre udviklingen af skøjtesporten i Danmark, ligesom de vil udgøre fundamentet for DIF’s økonomiske støtte til DSU i den nye støttemodel, der implementeres i 2020.

Det er altafgørende, at den nye strategi forankres så bredt som muligt i dansk skøjtesport, og at den giver mening for hele forbundet. Den skal tage afsæt i forbundets virkelighed, fx de afgrænsede trænings muligheder, ligesom vi skal tænke ressourcer og energien i unionen ind. Derfor ønsker bestyrelsen at inddrage så mange interessenter som muligt, og starter med klubberne, idet der ligger en fast tidsplan for hele projektet.

Alle klubber er inviteret til en dialog, og de første møder har fundet sted. En enkelt klub har ikke ønsket at deltage for nuværende, de fleste klubbet har takket ja, mens enkelte klubber endnu ikke har responderet.

Strategien skal være endelig fastlagt senest 1. juni 2017, hvor den skal godkendes af DIF.

Relaterede Indlæg

Fotografering ved konkurrencer

  Ofte vil man gerne have et godt billede af sit barn, der løber sit program på isen. Det er bare svært at tage gode billeder selv, fordi lysforholdene i skøjtehallen ofte er dårlige til fotografering. Og det er ikke tilladt at bruge blitz, da blitz kan blænde løberne, som kan komme til skade på […]

DSU’s egne teknikere overtager livestreaming

Denne sæson overtager DSU’s ihærdige teknikere at streame fra vores konkurrencer (M- og K-konkurencer), og der vil allerede blive streamet fra Efterårskonkurrencen denne weekend. Vi introducerede livestreaming sidste sæson, hvor vi indgik en 1-årig aftale med AirWorks med en stærk prisreduktion, som AirWorks ikke kunne tilbyde at fortsætte. Og allerede i foråret begyndte teknikerne at kigge […]

Velkommen til den nye hjemmeside

Som tidligere besøgende tydeligt kan se, så har hjemmesiden fået en ordentlig overhaling, ligesom hele strukturen er ændret, så den er gjort mere brugervenlig for besøgende uden så meget kendskab til vores sport. Hjemmesiden vil senere blive fulgt op af et Xtranet for DSU’s frivillige og skøjteklubber, hvor relevante dokumenter, referater o.lign. vil være at finde. Medio august […]

Navigation