Bestyrelsen på klubbesøg

Bestyrelsen har indledt en turné, og tager to og to rundt på besøg i alle klubber for at drøfte fremtiden for sporten.

Ønsket er at inddrage klubberne i det strategiarbejde, som pågår i samarbejde med DIF, og som skal munde ud i et eller flere strategispor, hvilke skal sikre udviklingen af skøjtesporten i Danmark, ligesom de vil udgøre fundamentet for DIF’s økonomiske støtte til DSU i den nye støttemodel, der implementeres i 2020.

Det er altafgørende, at den nye strategi forankres så bredt som muligt i dansk skøjtesport, og at den giver mening for hele forbundet. Den skal tage afsæt i forbundets virkelighed, fx de afgrænsede trænings muligheder, ligesom vi skal tænke ressourcer og energien i unionen ind. Derfor ønsker bestyrelsen at inddrage så mange interessenter som muligt, og starter med klubberne, idet der ligger en fast tidsplan for hele projektet.

Alle klubber er inviteret til en dialog, og de første møder har fundet sted. En enkelt klub har ikke ønsket at deltage for nuværende, de fleste klubbet har takket ja, mens enkelte klubber endnu ikke har responderet.

Strategien skal være endelig fastlagt senest 1. juni 2017, hvor den skal godkendes af DIF.

Relaterede Indlæg

The Nordics 2019

Eliteudvalget har nu udsendt kravene for udtagelserne til The Nordics, som i år finder sted den 6.-10. februar i Linköping, Sverige. Her dyster de nordiske lande i rækkerne Novice, Junior og Senior, idet Senior konkurrencen også er åben for andre nationer. Vi må deltage med 3 i senior rækkerne, og 4 i henholdsvis junior og […]

Blangsted-prisen til Ingelise Blangsted

Ingelise Blangsted trak sig i juni tilbage som formand for DSU med 50 års jubilæum som frivillig i unionen. Det blev markeret ved instiftelsen af en ny pris for frivillige, ‘Blangsted-prisen’. Ingelise Blangsted lægger dermed navn til en frivillig-pris, efter hun har udmærket sig med 50 år som frivillig i Dansk Skøjte Union. Ingelise tog […]

Ny bestyrelse i DSU

På årets repræsentantskabsmøde i Århus blev der valgt nye ind i bestyrelsen, idet formand Ingelise Blangsted  havde besluttet at trække sig tilbage fra formandsposten. Også Johnny Rønne Hesselholt valgte at prioritere mere tid med familielivet, så der var to ledige pladser i bestyrelsen og en suppleantpost. En gruppe på fem personer stillede op til de […]

Sponsor by

 
 
Navigation