REKRUTTERING OG FASTHOLDELSE AF FRIVILLIGE

 

Skøjteklubber er, som så mange andre idrætsklubber, afhængig af frivillig arbejdskraft. Frivillighed har derfor en stor betydning og er en uundværlig ressource, som får klubben til at køre rundt.

Der er forskellige måder at være frivillig på. Det kan bl.a. ske ved at være bestyrelsesmedlem, være udvalgsmedlem, official eller være behjælpelig i skøjteudlejningen. Alle funktioner giver en værdi for skøjteklubberne, og behovet for frivillige er fortsat stigende, da der skal være fokus på at drifte og udvikle klubben. Vi har derfor i det nedenstående givet et par gode råd til, hvordan I som klub kan skubbe gang i rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige.

 

Gode råd til den aktive rekruttering

Gode råd til rekrutterings- og fastholdelsesprocedurer i klubben

Tre trin til at skyde frivillighedsstrategien i gang

 

Dansk Skøjte Union anbefaler, at I gør jer følgende tanker omkring rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige:

  • Udarbejd en plan for rekrutteringen og fastholdelsen af frivillige
  • Anerkend og tak de frivillige i klubben – både for de små og store opgaver
  • Skab et overblik over de frivillige i klubben
  • Udarbejd arbejdsbeskrivelser for de opgaver, I gerne vil have løst. På den måde er det lettere at rekruttere frivillige med udgangspunkt i konkrete og afgrænsede opgaver
  • Evaluer og indsaml feedback fra de frivillige med jævne mellemrum
  • Gør kredsen af frivillige så stor som mulig, så rekruttering ikke kun handler om at besidde bestyrelsesposter eller udvalgsposter
  • Synliggør det frivillige arbejde på klubbens kanaler og medier
  • Udpeg en frivilligansvarlig, som sørger for at koordinere og organisere opgaver og de frivillige.