Vejledningen er opdateret den 25. november 2021

Fra mandag den 29. november 2021 skal der forevises Coronapas ved større idrætsarrangementer med hhv. flere end 100 betalende tilskuere (= antal udstedte billetter) indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs.

Her kan du læse om særlige Covid-19 retningslinjer gældende for DSU’s aktiviteter som konkurrencer og træningssamlinger. DSU anbefaler, at vejledningen følges ved private aktiviteter.

Det er til enhver tid de gældende Retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen og DIF, der danner basis for vores retningslinjer. Vær dog opmærksom på, at der kan udstikkes lokale og regionale retningslinjer, ligesom der kan være særlige forbehold i de enkelte haller, fx i forhold til samlet antal personer i hallen.

 

HUSK altid Sundhedsstyrelsen generelle råd til forebyggelse af smittespredning

  • Bliv vaccineret
  • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
  • Hold afstand
  • Luft ud og skab gennemtræk
  • Vask dine hænder tit og brug håndsprit
  • Gør rent, særligt overflader, som mange rører ved

 

Kravet om coronapas træder i kraft, når der er flere end 100 betalende tilskuere indendørs eller flere end 1.000 betalende tilskuere udendørs på samme tid. Kravet om coronapas gælder tilskuere fra 15 år og op.

Læs også DIF’s Q&A om Coronapas

Da der kan blive mere end 100 tilstede i skøjtehallen, skal vi forlange Coronapas ved konkurrencen fra alle

Vi opfordrer desuden kraftigt til, at alle over 15 år tager en test før DM. En kviktest må ikke være ældre end 48 timer, mens en PCR-test må være 72 timer gammel.

CORONA-ANSVARLIG 

Ved alle konkurrencer er udpeget en Corona-ansvarlig under konkurrencen, der skal være let genkendelig. Ved DSU’s konkurrencer stiller DSU med en Corona-ansvarlig. Den Corona-ansvarlige har ansvaret for:

– at kontrollere, at der kun er det tilladte antal personer i hallen
– at kontrollere, at alle over 15 år foreviser gyldigt Corona-pas
– at panelerne overholder afstandsreglerne 

Henstillinger fra den Corona-ansvarlige skal altid følges.

 

HYGIEJNE
Håndsprit er tilgængelig ved indgangen, i alle omklædningsrum, ved banden, på bordene ved panelet, i dommerrum og i sekretariatet.

PRÆMIEOVERRÆKKELSE
De tre bedst placerede skal selv tage deres medalje fra medaljepuden, idet medaljer ikke overrækkes. Diplomer afhentes i sekretariatet af én klubrepræsentant ved konkurrencens afslutning. 


DOMMERE OG TEKNISK PANEL
Dommerne og teknisk panel sidder med min. 1. meters afstand mellem hver plads. Alle i panelerne sidder ved egen skærm, og der udleveres personligt headset til de i panelet, der benytter det. Dette skal anvendes under hele konkurrencen. 

Hver enkelt i panelet sørger for at af spritte alt brugt udstyr af, før det overgives til en ny person i panelerne.  

 

Vi anbefaler, at alle har downloaded smittestop app’en, da vi ikke har mulighed for at kontakte tilskuere direkte ved et udbrud af smitte.