Som led i DSU’s kontinuerlige fokus og strategiske satsning på trivsel blandt børn og unge og vores vision om ”Et helt liv med is” har…

Dansk Skøjte Union har ansøgt om og nu modtaget en bevilling fra DIF’s Initiativpulje på kr. 402.600 til et nyt trivselsprojekt i unionen. Trivselsprojektet vil…

Nu er det tid til at indstille nogle af vores mange fantastiske, engagerede og utrættelige frivillige kræfter til årets Blangsted-pris! I skøjtesporten, hvor vi har…

Rekordstort medlemstal

Nu er de nye medlemstal for 2023 klar, og vi har – endnu en gang – sprængt alle rammer for udviklingen i medlemstallene inden for…