Er du opdateret på reglerne for reklamer og logoer på tøj, der bæres i forbindelse med konkurrencer under ISU?   Reglerne gælder både for…