Det følgende skitserer Dansk Skøjte Unions (DSU) generelle anbefalinger for fordelingen af istid.

 

Anbefalede prioriteringer iht. folkeoplysningsloven

Anbefalingerne tager afsæt i folkeoplysningsloven[1]. DSU bakker fuldt ud op om den prioriterede fordeling i lovens paragraf 21, der lyder som følger:

 

1) Aktiviteter for børn og unge

2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil

3) Aktiviteter for voksne

Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

 

Øvrige anbefalinger

  • I Dansk Skøjte Union ønsker vi at skabe hele mennesker.
  • Det er generelt god praksis i foreningsidrætten, at de yngste træner først, så længe de kan nå det efter skole og i god tid inden deres sengetider.
  • Derudover ligger der også et socialt aspekt heri. Hvis børn og unge skal skynde sig hjem efter træning for at nå aftensmad, sengetider osv., vil det være sværere at få skabt de inkluderende og demokratiserende fællesskaber, som det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde bygger på.
  • I forhold til vores eliteatleter er vi forpligtet til at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere både fysisk, personligt og socialt, jf. bekendtgørelsen af lov om eliteidræt[2].
  • Hvis muligt, bør dette tænkes med ind i tids- og facilitetsfordelingen, så atleter ikke er nødt til at tage fri fra skole/studier for at nå træningen.
  • Hvis atleter er nødt til at tage fri fra skole/studier, vil det gå ud over deres personlige og sociale udvikling.
  • Derudover er en tilstrækkelig restitutionsperiode og mulighed for en god nats søvn nødvendig for at opnå den optimale fysiske udvikling

 

Af Emil Peter Søhus

 

[1] Link til folkeoplysningsloven

[2] Link til bekendtgørelsen af lov om eliteidræt