God praksis i forbindelse med fordeling af istid

 

Det følgende skitserer Dansk Skøjte Unions (DSU) generelle anbefalinger for fordelingen af istid.

 

Anbefalede prioriteringer iht. folkeoplysningsloven

Anbefalingerne tager afsæt i folkeoplysningsloven[1]. DSU bakker fuldt ud op om den prioriterede fordeling i lovens paragraf 21, der lyder som følger:

 

1) Aktiviteter for børn og unge

2) Folkeoplysende voksenundervisning, herunder aktiviteter i tilknytning hertil

3) Aktiviteter for voksne

Stk. 4. Ved anvisning af lokaler, der er særlig egnede til folkeoplysende virksomhed for handicappede, skal anvisning til sådan virksomhed dog normalt ske før anden anvisning.

 

Øvrige anbefalinger

  • I Dansk Skøjte Union ønsker vi at skabe hele mennesker.
  • Det er generelt god praksis i foreningsidrætten, at de yngste træner først, så længe de kan nå det efter skole og i god tid inden deres sengetider.
  • Derudover ligger der også et socialt aspekt heri. Hvis børn og unge skal skynde sig hjem efter træning for at nå aftensmad, sengetider osv., vil det være sværere at få skabt de inkluderende og demokratiserende fællesskaber, som det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde bygger på.
  • I forhold til vores eliteatleter er vi forpligtet til at sikre en forsvarlig udvikling af eliteidrætsudøvere både fysisk, personligt og socialt, jf. bekendtgørelsen af lov om eliteidræt[2].
  • Hvis muligt, bør dette tænkes med ind i tids- og facilitetsfordelingen, så atleter ikke er nødt til at tage fri fra skole/studier for at nå træningen.
  • Hvis atleter er nødt til at tage fri fra skole/studier, vil det gå ud over deres personlige og
  • sociale udvikling.
  • Derudover er en tilstrækkelig restitutionsperiode og mulighed for en god nats søvn nødvendig for at opnå den optimale fysiske udvikling

 

Af Emil Peter Søhus

 

[1] Link til folkeoplysningsloven

[2] Link til bekendtgørelsen af lov om eliteidræt 

Relaterede Indlæg

Philip med ny, personlig rekord ved EM Allround

  Philip Due Schmidt holdt sit niveau ved weekendens EM Allround i Speed Skating. En ny personlig rekord på 500m distancen i tiden 38:11 var hans absolut bedste resultat. Men også på de to andre distancer præsterede Philip højt. Han kørte 1500m på sin 2. bedste tid og 5000m på sin 3. bedste tid.   […]

Der kommer en ændret terminsplan for foråret

  Endnu engang skærpede regeringen restriktionerne og alle aktiviteter, også i klubberne, er jo desværre lukket helt ned. Forsamlingsforbuddet på 5 personer er gældende frem til den 17. januar, og regeringen har allerede forudsagt, at januar og februar måned desværre ser tunge ud. Vi har nu samlet anbefalingerne fra arbejdsgruppen til en guide over, hvordan […]

Philip Due Schmidt udtaget til EM Allround

  Efter sæsonens første samling for Speed Skaterne i Inzell er Philip Due Schmidt udtaget til at repræsentere Danmark ved EM Allround i Heerenveen den 16.-17. januar. Her gælder det 500, 1.500 og 5.000 m. distancerne.   Philip Due Schmidt har vist en enorm fremgang på skøjterne i denne på alle måder svære sæson, hvilket […]