Anbefalinger til søgning af midler

 

Fundraising og søgning af puljer og fonde kan være en svær disciplin at mestre. Vi vil derfor give jer nogle overordnede anbefalinger til det kommende stykke arbejde, når du og klubben skal søge midler.

 

6 tips til at komme øverst i bunken hos fondene

Sådan kommer du i gang med ansøgningen

Den gode ansøgning

 

Oversigt over fonde og puljer:

Der er mange muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, materiel, kurser osv. i skøjteklubben. I det nedenstående er der listet en række af de fonde, som flere klubber i Danmark har haft succes med at søge midler fra. Til information er listen blot et udsnit af de muligheder, jeres klub har.

 

 • DGI og DIF’s Foreningspulje – https://www.dif.dk/da/forening/stoette
 • Foreningspuljen har som mål at støtte hverdagens fællesskaber i idrætsforeningerne og skabe rum til udvikling. Alle idrætsforeninger kan søge økonomisk støtte gennem puljen til f.eks. udvikling i klubben. En forening kan ikke få godkendt mere end én ansøgning i et kalenderår. Derudover er det en forudsætning, at de ansøgte midler bruges lokalt.

 

 • Nordea-fonden – https://nordeafonden.dk/
  Nordea-fonden støtter aktiviteter, der fremmer gode liv; aktiviteter, der er sunde for sjæl eller legeme. Nordea-fonden har fokus på sundhed, motion, natur og kultur. Nordea-fonden vægter aktiviteter af høj kvalitet og originalitet, som aktivt involverer mange mennesker. Der ydes støtte til både store og små projekter – lokalt, regionalt og nationalt. Alle projekter skal have et klart tilhørsforhold til Danmark.

 

 • Tuborgfondet – https://www.tuborgfondet.dk/
  Tuborgfondet har et samfundsnyttigt formål og har særligt fokus på frivillighed. Fondet støtter foreninger og organisationer, der inddrager og engagerer frivillige ildsjæle i deres aktiviteter. Gennem de projekter Tuborgfondet støtter, ønsker fondet at inspirere endnu flere til at tage del i de folkelige fællesskaber og give dem nogle rammer, så fællesskaberne løbende kan udvikle og forny sig.

 

 • TrygFonden – https://www.trygfonden.dk/
  TrygFonden støtter forskellige typer af udstyr og kurser, som øger trygheden i Danmark inden for 11 fokusområder – det gælder især:- Redningsveste
  – Cykelhjelme
  – Førstehjælpskurser
  – Brandslukningskurser

 

 • Carlsberg Sportsfond – http://www.carlsbergsportsfond.dk/
  Carlsberg Sportsfond lægger særlig vægt på at give bevillinger, der kommer mange til gode, f.eks. et fodboldmål, holdtrøjer, en skaterrampe o. lign..Fondet er almennyttigt. For at komme i betragtning skal ansøger være en klub, forening eller selvejende institution.

 

 • Kommunen
  I kommunerne er der ofte gode muligheder for at søge økonomisk støtte til aktiviteter, kurser, materiel osv. i jeres klub. Det er dog forskelligt fra kommune til kommune, om den yder tilskud og til hvad. Søg nærmere information hos jeres kommune og undersøg jeres muligheder nærmere. I kan blandt andet undersøge: Fritids- og Kulturområdet, Børn-, Unge- og Skoleområdet og Folkeoplysningsudvalget for fonde og puljer.

 

Har du lyst til at søge videre efter flere puljer og fonde, så tag et kig på disse sider: