Principperne for optjening og afvikling af ferie ændres markant, når den nye ferielov træder i kraft den 1. september 2020. Få et hurtigt overblik over den nye ferielov, og hvad den betyder for dig.

Med den nye ferielov ændres principperne for, hvornår vi optjener ferie, ligesom også reglerne for, hvornår vi kan afvikle den optjente ferie, ændrer sig.

 

Hovedoverskrifterne for den nye ferielov er:

 • Alle får ferie med løn (samtidighedsferie)
  Med den nye ferielov vil alle være berettiget til at modtage løn under ferie.  Det er især godt nyt for nye på arbejdsmarkedet, men også ved almindeligt jobskifte gør de nye regler det lettere fremover.

  Ferie optjent den ene måned, kan principielt afvikles allerede måneden efter (samtidighedsferie).

 • Der indføres nyt ferieår
  Med den nye ferielov optjenes der ferie fra 1. september til 31. august (12 måneder), mens afviklingsperioden løber over 16 måneder fra 1. september til 31. december.
 • Overgangsordning: Optjent ferie indefryses
  Ferie, som du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil blive indefrosset i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond – her vil den blive stående, til du forlader arbejdsmarkedet.

  Årsagen til dette er, at du med den nye ferielov i det første år både har 25 dage til gode fra den gamle ordning med forskudt ferie OG automatisk begynder at optjene ferie, som du kan og skal afholde i det nye ferieår (fra september-august).

  Dine indefrosne feriepenge vil automatisk blive opskrevet til den reelle værdi, de har, når du forlader arbejdsmarkedet.

 

 

Hvad betyder ændringerne i praksis?

 • Du er timelønnet
  Du vil ikke mærke nogen ændringer, men vil fortsat modtage feriegodtgørelse – præcis, som du er vant til.
 • Du er fastansat
  Er du i job og fortsætter i samme stilling, efter den nye ferielov er trådt i kraft, vil du kun i meget begrænset omfang mærke ændringerne. Du vil fortsat få løn under ferie. Du optjener ferie løbende under det nye ferieår (fra 1. september til 31. august) og har 16 måneder til at få den afholdt.

  Ferie, som du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020, vil blive indefrosset i en ny fond under Lønmodtagernes Dyrtidsfond – her vil den blive stående, til du forlader arbejdsmarkedet.

 • Du er ny på arbejdsmarkedet eller skifter job (fastansættelse)
  Du optjener og kan afholde din ferie med det samme – og skifter du job, behøver du ikke ansøge om udbetaling af feriepenge, da du får løn under ferie.

 • Du er arbejdsgiver
  Den nye ferielov kræver administrative ændringer, som en arbejdsgiver med fordel kan forberede sig på allerede nu. Det drejer sig fx om opdatering af ansættelseskontrakter og personalepolitikker. De største ændringer ligger dog hos leverandøren af jeres lønsystem, som I evt. kan overveje at tage kontakt til for at afklare, om der er opgaver, I skal forberede jer på.

 

Få et hurtigt overblik over forskellen på den nuværende og den nye ferielov: