Midt på sommeren har vi desværre erfaret, at unionen har været udsat for et underslæb begået af den daværende kasserer. Bestyrelsen har de sidste fire uger arbejdet intenst med at opklare omfanget, og er tæt på at kunne fastslå det endelige beløb. Sagen er overdraget til Politiet, ligesom unionen har hyret en advokat til at bistå os i sagsforløbet. De manglende midler påvirker ikke unionens aktiviteter i indeværende sæson, men giver bl.a. en del udfordringer på den nye webshop, som kassereren stod for at implementere.

Bestyrelsen har konstitueret  sig på ny og udgøres nu af: Formand Ingelise Blangsted, næstformand Mariann Vasbo, kasserer Camilla Lyngsøe samt bestyrelsesmedlemmerne Karin Rigas og Johnny Rønne Hesselholt.

1-2 personer fra hver klubbestyrelse samt alle unionens frivillige er inviteret til et informationsmøde lørdag den 5. september i Idrættens Hus. (Kun efter tilmelding til unionens kontor). På mødet vil der blive orienteret om omfanget, status på opklaringen og det videre forløb.