Solsikkeprojektets kick-off

Dansk Skøjte Union har nu kick-off på sit ”Solsikkeprojekt”, som har til formål at skabe mere opmærksomhed på og øge antallet af specialtilbud til mennesker med særlige behov og usynlige handicap i klubberne landet over. Projektet er eksternt finansieret af DIF’s Initiativpulje, som støtter specialforbunds satsninger på nye initiativer i deres sport.

Ideen bag Solsikkeprojektet er at støtte klubber i at tilbyde muligheder for skøjteløb til børn, unge og voksne med særlige behov eller usynlige handicap – fx i form af specialhold med flere trænere. Derudover kan det være opstart af “+hold”, som er klassiske skøjtehold, hvor løbere med usynlige handicap deltager side om side med øvrige løbere, og hvor trænere og holdkammerater har forståelse for hinanden og viser hensyn.

Solsikkeprojektet bygger i høj grad på de erfaringer, som enkelte medlemsklubber allerede har gjort sig ved deres eksisterende specialhold. I projektet får klubberne rådgivning og vejledning fra flere projektpartnere, herunder:

  • Videnscenter om Handicap, som er en rådgivende virksomhed inden for handicapområdet
  • Solsikkeprogrammet, der er er en nonprofitorganisation med fokus på at give mennesker med usynlige handicap mulighed for at synliggøre disse gennem Solsikkesnoren
  • Parasport Danmark, som er Specialidrættens hovedorganisation i Danmark
  • SpecialSport.dk, som er en nonprofitorganisation, der støtter børn og unge med særlige behov og handicaps start i forenings- og idrætslivet gennem håndholdte løsninger og uddannelse af klubber

Projektet løber frem til udgangen af 2023 og vil indeholde aktiviteter som opstart af specialtilbud, uddannelse og rådgivning, udarbejdelse af en vidensbank for deltagende klubber, skoleforløb med specialskoler samt en større PR satsning med både tv og trykte medier.

Målet er at sikre bæredygtigheden i projektet, så både fokus, viden og samarbejder fortsætter som fast tilbud i Dansk Skøjte Union efter projektets udløb. Dette vil også understøtte en ambition om, at løbere med særlige behov kan deltage ved bl.a. internationale sportsbegivenheder for mennesker med skjulte handicap.

Har I spørgsmål, eller har I allerede et specialhold, et ”+hold” eller noget helt tredje, så tag endelig kontakt til unionen på office@danskate.dk