Igennem 2023 har Dansk Skøjte Union arbejdet med Solsikkeprojektet, som har til formål at synliggøre, at skøjtesporten er for alle – også for løbere med solsikkesnoren.

Det kan være stressende eller belastende for mennesker med synlige eller usynlige handicap, som fx hjerneskade, ADHD, angst, autisme, synshandicap, udviklingshandicap o.lign., at færdes i omgivelser med mange mennesker omkring sig og samtidig indgå i sociale fællesskaber. Med den eksterne finansiering fra DIF’s initiativpulje har DSU således haft mulighed for at støtte op om klubber i initiativer, der sigter mod at integrere flere børn og unge med synlige eller usynlige handicap i skøjtesporten. Dette stemmer overens med DIF’s socialpolitiske udspil her i efteråret, der understreger, at idrætsforeningerne bør tage ansvar ved at skabe adgang til idrættens fællesskaber for flere børn og unge. Det at være en del af en idrætsforening er blevet forbundet med øget trivsel og livskvalitet blandt børn og unge.

Solsikkeprojektet har haft fokus på at skabe bedre betingelser for børn og unges trivsel ved at lette deres vej ind i skøjtesporten og give dem mulighed for at lære at løbe på skøjter i gode og trygge rammer.  Dette er sket i samarbejde med flere klubber, bl.a.  Silkeborg Skøjteløberforening og Rødovre Skøjte og Ishockey klub. Desuden er der også flere skøjteklubber, der allerede har specialhold og integrerede hold, hvor kunstskøjteløbere med synlige eller usynlige handicap har mulighed for at deltage.

Den 21. august 2023 blev Solsikkeprojektet dækket på DR Ultra Nyt, da Silkeborg Skøjteløberforening gennemførte et skoleforløb i samarbejde med to lokale specialskoler. Skoleforløbet har åbnet døren for flere børn i foreningslivet, hvilket har resulteret i nye tilmeldinger og øget interesse fra målgruppen.  Indslaget kan ses her. Solsikkeprojektet har derudover fået medieomtale i Idrætsliv og Idrætsmonitor i juni.

Det specifikke DIF finansierede Solsikkeprojekt i unionsregi slutter formelt ved udgangen af 2023, men unionen vil fortsat have fokus på at være med til – sammen med klubberne – at udbrede skøjtesporten blandt børn og unge med usynlige handicap. Så arbejdet fortsætter med fuld styrke både hos unionen og ude i klubberne.

Har I lyst til at høre mere om Solsikkeprojektet eller har spørgsmål, så tag endelig kontakt til Unionen på office@danskate.dk.