På årets repræsentantskabsmøde i Århus blev der valgt nye ind i bestyrelsen, idet formand Ingelise Blangsted  havde besluttet at trække sig tilbage fra formandsposten. Også Johnny Rønne Hesselholt valgte at prioritere mere tid med familielivet, så der var to ledige pladser i bestyrelsen og en suppleantpost.

En gruppe på fem personer stillede op til de ledige poster med Mads Lykke Larsen fra HSF som formand, idet gruppens kandidaturer dog var betinget af et forslag fra gruppen om at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer. Dette forslag faldt efter en lukket afstemning, hvorefter hele gruppen trak sine kandidaturer til bestyrelsen.

Dermed kom den nye bestyrelse til at konstituere sig som følger: Formand Camilla Lyngsø, næstformand Mariann Vasbo, kasserer Astrid Uttenreitter, medlem Karin Rigas, medlem Svea Lund og suppleant Hanne Lund.

Camilla Lyngsø har i fire år været kasserer i unionen og formand for FunSkate udvalget. Den nye kasserer Astrid Uttenreitter har siddet seks år i bestyrelsen i AKS, de sidste tre år som formand. Svea Lund er mangeårig international dommer og var indstillet af Teknisk Udvalg, der gerne ser en teknisk kyndig i bestyrelsen.

Bestyrelsen mødtes første gang den 18. juni.