Klubrepræsentanter, udvalgsmedlemmer og repræsentanter fra DSU’s bestyrelse har søndag holdt workshop om nye konkurrenceformer, der kan gennemføres i forhold til restriktionerne grundet Corona virus.

 

Bestyrelsens aflysning af konkurrencerne i november og december affødte stor frustration hos nogle af de danske skøjteklubber, der mente, at DSU overreagerede ved at aflyse konkurrencerne og at der burde have været udarbejdet ændringer, så konkurrencerne kunne afholdes. Bestyrelsen har dog også modtaget flere tilbagemeldinger fra klubber, trænere og officials, der er enige i afgørelsen.

På baggrund af alle reaktioner indkaldte bestyrelsen til et online møde søndag den 1. november, hvor hovedparten af klubberne deltog. Her uddybede bestyrelsen først baggrunden for beslutningen, hvorefter flere klubber udtrykte utilfredshed med, at bestyrelsen ikke havde inddraget dem heri.

Desværre var fokus for nogle klubber, at udfordringen med at afvikle konkurrencer alene drejer sig om, hvordan vi kan sikre panelerne. Og dermed blev debatten unuanceret i forhold til de mange andre parametre, vi skal forholde os til omkring sikkerheden i disse Corona-tider.

I forhold til, at bestyrelsen allerede burde have haft et set-up til at afvikle konkurrencerne, siger formand Camilla Lyngsø: ”Vi har arbejdet meget på at tilpasse vejledningen til at afholde konkurrencerne fysisk til de restriktioner, som regeringen udstak – fordi vi håbede, at kunne afvikle konkurrencerne. Med den eksplosive udvikling i smittetallene, de nye restriktioner og en stor bekymring også hos de berørte udvalg og officials, var det en enig bestyrelse, der valgte at aflyse konkurrencerne i den form, som vi kender dem nu”. ”Sammen med aflysningen bad vi netop klubberne om hjælp til at finde alternative konkurrenceformer og aktiviteter, så vi sammen kan finde sikre afviklingsformer i Corona-tiden”, slutter Camilla.

Og denne opfordring har klubberne taget til sig. I går mødtes en lang række klubrepræsentanter, repræsentanter fra bestyrelsen og udvalgene samt enkelte trænere. Formålet med arbejdet var at finde konkurrenceformer, som kan afvikles i forhold til de fem Corona-varslingsniveauer. På den måde vil såvel klubber som DSU være afklarede med, hvilken konkurrenceform vi kan afholde på ethvert tidspunkt.

Der blev både arbejdet i plenum og brainstormet i fem mindre grupper, og der blev drøftet såvel regionale, lokale som video-løsninger, hvilket en arbejdsgruppe nu arbejder videre på.

Bestyrelsen er overbevist om, at med fælles hjælp vil det lykkes det at finde alternativer, der kan afvikles i de enkelte klubber, og en form der kan bringe konkurrenceelementet ind på tværs af klubberne, uden at gå på kompromis med sikkerheden i forhold til de til enhver tid gældende restriktioner.

 

Forsidefoto: Nikolaj Mølgaard Petersen af © Svein Erik Fylkesnes

 

Af Mariann Vasbo