Bestyrelsen var ekstraordinært samlet i fredags, hvor der blev taget stilling til arbejdsgruppens oplæg til konkurrence formen på regeringens Corona varslings niveau 3. På mødet bakkede bestyrelsen op om arbejdsgruppens arbejde, og vi vil senere på ugen udsende en fuld orientering om, hvordan vi vil afvikle konkurrencer på de fem varslingsniveauer med en beskrivelse af den alternative afviklingsform på varslings niveau 3.

På samme møde drøftede bestyrelsen, om vi kan afvikle Danmarks Cup og de to FunSkate-konkurrencer i januar måned, idet 15 klubber jo nu er lukkede frem 3. januar 2021. Derfor besluttede bestyrelsen følgende:

  • Danmarks Cup 2021 udskydes foreløbigt til senere på sæsonen. Dermed har vi udskudt DM 2021 og Danmarks Cup 2021, som vi håber at kunne afvikle inden udgangen af sæsonen.
    Alle tilmeldte til Danmarks Cup 2021 vil få tilbagebetalt deltagergebyret ved at udfylde en kort online formular bl.a. med oplysning om det kontonummer, som pengene skal refunderes til, via dette link: Refusion af deltagergebyr til Danmarks Cup

 

  • FunSkate, både FunSkate 2 ØST og VEST, vil blive afholdt efter en formodning om, at vi den 3. januar går på varslingsniveau 3, hvor klubberne atter kan åbne op for træningen. Også for FunSkate vil der være et andet format på varslingsniveau 3, som vi orienterer om senere på ugen, jf. ovenstående.

 

  • Julekonkurrencen kører videre for de klubber, der stadig har mulighed for at deltage. Bemærk, at det er muligt at have blandede grupper, dvs. fx både FunSkate løbere og K-løbere i samme gruppe til denne Jule konkurrence.

 

Vi ønsker også at give K- og M-løberne mulighed for at komme i gang med at konkurrere, og vi arbejder derfor på at afvikle en Vinter Cup, der vil blive opdelt for løberne i Øst og Vest. Konkurrencerne ønsker vi at afvikle i februar, hvor K- og M-løberne har haft mulighed for at forberede sig efter ned lukningen her i december, og de vil blive afviklet i det nye niveau-3 format. Mere information følger snarest.

De fem nordiske lande har også mødtes for at drøfte situationen i forhold til The Nordics og The Nordics Open i Hørsholm til februar. Med de voldsomme restriktioner også i landene omkring os blev det enstemmigt vedtaget, at disse konkurrencer aflyses i år. Det blev samtidig besluttet, at Danmark og HKF bliver værter for konkurrencerne i 2022, i stedet for Finland, som stod for tur.