Dialogmøde om kommunikation

Bestyrelsen har nu haft sit første bestyrelsesmøde og vedtaget forretningsordenen.

På mødet blev det også besluttet at invitere alle klubber og udvalg til sæsonens første dialogmøde, som vil foregå online onsdag d. 13. september kl. 19.30-21.00. På dialogmødet ønsker vi alene at fokusere på kommunikation, hvorfor eneste punkt på dagsordenen er kommunikation. Klubberne opfordres til at komme med forslag til punkter på dagsordenen, som man ønsker drøftet ved mødet. Hvis I som klub har forslag til emner, så se venligst invitation udsendt pr. mail til klubberne 23/8. Der udsendes agenda for mødet en uge før. Vi glæder os til at se jer!