Den samlede bestyrelse valgte søndag eftermiddag at trække sig fra deres hverv ved det ordinære repræsentantskabsmøde i Idrættens Hus. Årsagen til beslutningen var, at bestyrelsen følte en stærk mistillid fra en del af repræsentantskabet og en generel manglede opbakning til bestyrelsens retning. 

Repræsentantskabet stemte for HSK’s forslag om at fastholde det lave kontingent fra sidste år, der betyder, at unionen får et væsentligt større budgetteret underskud end det fremlagte budget. Bestyrelsen har det forgangne år haft et stort fokus på at finde besparelser efter kontingentet blev sænket i juni 2022.

Alligevel er det primært besparelser på ikke afholdte aktiviteter og øgede deltager indtægter fra konkurrencer, der gør, at vi kom ud med et positivt resultat på 9.000 kr. Bestyrelsen havde derfor foreslået en mindre forhøjelse af kontingentet, da der ikke kunne findes væsentlige yderligere besparelser uden at forringe unionens tilbud.

På mødet blev også forslaget om at øge antallet af bestyrelsesmedlemmer fra fem til syv stemt ned. Bestyrelsen fandt ingen forståelse fra klubberne på, at arbejdsmængden og mødeaktiviteterne i bestyrelsen er så tunge, at en udvidelse var på sin plads.

Efter en kort pause før valgene tog formand Camilla Lyngsø ordet på talerstolen og sagde bl.a.: “Det kan ikke være rigtigt, at man skal have ondt i maven hvert år, når man skal til repræsentantskabsmøde i DSU, fordi stemningen i salen er så ubehagelig og tonen så hård. Kløften mellem bestyrelsen og klubberne føles stor, og det er derfor en enstemmig bestyrelse, der har truffet en afgørelse om at trække sig.’ 

Der vil blive indkaldt til et ekstraordinært repræsentantskabsmøde med valg af en ny bestyrelse og af de udvalgsformænd, der er på valg i år. Indkaldelsen kommer ud med minimum 14 dages varsel, så snart vi har en aftale med en dirigent på plads. Indtil da varetager den fungerende bestyrelse og udvalgsformændene på valg fortsat de driftsmæssige opgaver.