I den kommende weekend afholdes der DM i Herlev. 

I den forbindelse er det besluttet at prøve at køre med et setup, der læner sig mere op ad, hvordan de internationale konkurrencer afholdes. Dette blandt andet for at sikre, at løbere der fremover skal konkurrere international til fx. NM eller JGP, får en fornemmelse af hvordan det foregår. 

Fysisk Lodtrækning

Det betyder blandt andet, at der – fremfor digital lodtrækning – foretages fysisk lodtrækning, hvor løber (eller andre) selv trækker sit startnummer. Dette foregår i Herlev Hallen kl. 18. Startrækkefølge vil dermed først være kendt efter lodtrækningen. 

Tidsplan

Tidsplanen vil bestå af både en Colored Time Schedule og en tidsplan.

Colored Time Schedule giver et samlet  overblik over hele konkurrencen med alle aktiviteter. Colored time Schedule giver alle starttiderne på de enkelte rækker.

Denne kan nu ses i Sportity App’en med koden DM23

Dette betyder også at alle kategorier starter til tiden, dvs. 1. løber starter til tiden, starttiden for resten af kategorien kan variere, men der er afsat tid, så dette gerne skulle kunne overholdes. 

Time Schedule blive offentliggjort for hvert enkelte række efter lodtrækningen har fundet sted og vil kunne findes her: https://resultater.danskate.dk/DM23/

Denne viser hvornår den enkelte løber skal starte, samt hvornår opvarmningsgruppen starter.

Træning

Som det er også foregår til internationale konkurrencer, så vil dele af panelet overvære træningerne fredag i rækkerne Debs, Novice, Junior og Senior.

 

Vi opfordrer til at hente Spotity app´en som løbende vil være opdateret med planer osv. 

Derudover kan alle informationer fås på nedenstående link, hvor man løbende kan få en helt opdateret tidsplan. 

https://webapp.sportity.com/channel/DM23