Den nye bestyrelse tiltrådte i august og vi har siden prioriteret at lære hinanden at kende som bestyrelsesmedlemmer og få drøftet det gode samarbejde, forskellige roller og opgaver mv. Desuden har vi brugt en masse tid på de mange driftsopgaver, der har ligget her i forbindelse med sæsonstart og har ligeledes brugt en del tid på at sætte os ind i strategisporene, som vi er forpligtede på jf. aftalen med DIF. Derudover har vi afholdt et dialogmøde med klubber, udvalg m.fl. samt deltaget i DIFs budgetseminar og meget andet. 
 
Nu er vi for alvor begyndt at tage hul på de strategiske udviklingsopgaver, som der også er behov for, at vi kaster os over. Der ligger blandt andet en stor opgave med at få defineret de kommende DIF strategispor som skal gælde fra 2026 og frem, og derudover er der en række andre strategiske retninger, vi har identificeret som værende vigtige at have fokus på. 
 
Bestyrelsen var derfor samlet til strategiseminar i søndags, hvor vi blandt andet drøftede behovet for at udvikle en frivilligheds-strategi og andre strategier med fokus på blandt andet kompetenceudvikling på tværs af funktioner. Derudover drøftede vi naturligvis behovet for strategiske tiltag ift. rekruttering af både frivillige og løbere til sporten, samt hvordan vi sikrer, at både løbere og frivillige forbliver aktører i sporten – også når den aktive karriere er forbi. 
Der er rigtig mange udviklings-ideer og vi får brug for at kvalificere arbejdet med disse sammen med alle aktører. Derfor tager vi initiativ til flere dialogmøder med både klubber, udvalg og officials, ligesom vi vil skabe grundlag for en større involvering af både løbernes og forældrenes stemmer. 
 
Vi føler, vi er kommet rigtig godt i gang med det vigtige arbejde i bestyrelsen, hvor vi har et rigtig godt og frugtbart samarbejde, der helt klart profiterer af, at vi hver især har forskellige erfaringer (såvel skøjtefagligt som professionelt ) med os ind i arbejdet. Det øger i høj grad perspektiverne og vinklerne i vores drøftelser. 
 
Vi glæder os til for alvor at få fingrene i de strategiske udviklingsprojekter og ser meget frem til at invitere en masse interessenter i og omkring sporten ind i drøftelserne for at kvalificere vores beslutninger.